Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Badanie dla Skarbników: jakość działań finansowych jst

Data publikacji: 2018-04-09

Ostatni rok był dla Skarbników jednostek samorządu terytorialnego czasem szczególnym – okresem, w którym pojawiały się inicjatywy legislacyjne w sposób zasadniczy związane z Państwa codzienną działalnością, zakresem odpowiedzialności, pozycją, którą Skarbnik zajmuje w strukturach samorządu. Dla wielu z Państwa dyskusje dotyczące zmian w ustawie o RIO czy kontrowersje wokół propozycji bezpośrednio dotyczących roli i zadań Skarbników z pewnością były okazją do szczególnych refleksji. Jednocześnie, jak wskazują dostępne dane, najbliższe lata będą ponownie związane z wzmożonymi wysiłkami inwestycyjnymi samorządów, wynikającymi z realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

W tym szczególnym momencie chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz prowadzonej przez nie polityki finansowej. Badania tego typu nie były dotychczas w Polsce realizowane. Wierzymy, że publiczna prezentacja Państwa opinii, zebranych w sposób systematyczny, przyczyni się do pełniejszego uwzględnienia głosu Skarbników w debatach ważnych dla przyszłości samorządu lokalnego w Polsce.

Wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas I Krajowego Kongresu Forów Skarbników organizowanego przez FRDL w czerwcu (więcej informacji: www.kongresskarbnikow.pl). Raport z badań udostępnimy wszystkim zainteresowanym organizacjom i instytucjom, aby mogły one lepiej kształtować swoją politykę względem jednostek samorządowych.

Niniejszym zapewniam, że udział w badaniu jest całkowicie anonimowy. Wyniki będą prezentowane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach, bez możliwości identyfikacji odpowiadającego.

Aby wypełnić ankietę prosimy kliknąć w link przeznaczony dla Państwa jednostki samorządowej, który otrzymaliście Państwo indywidualnie na skrzynki e-mailowe.

Po rozpoczęciu wypełniania ankiety w każdej chwili będą Państwo mogli przerwać udzielanie odpowiedzi, aby dokończyć ankietę w dowolnym, bardziej dogodnym momencie.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter