Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Projekt Profesjonalni Urzędnicy - Prawo budowlane. Szkolenia w Szczecinie

Data publikacji: 2017-09-22
FRDL Szczecin projekty, szkolenia projektowe

Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie przeprowadzać będzie cykl szkoleń w ramach projektu z zakresu przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w ramach projektu pn. „Profesjonalni urzędnicy - prawo budowlane”, realizowanego w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na terenie 4 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego, urzędach wojewódzkich oraz starostwach powiatowych. Dwudniowe szkolenia będą przeprowadzane w miastach wojewódzkich, w hotelach zlokalizowanych w centrach miast, w godzinach: I dzień - 10:00-17:00, II dzień - 9:00-16:00. Uczestnikom będą zapewnione nocleg oraz wyżywienie podczas szkolenia.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny – są one współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje na temat regulaminu projektu, harmonogramu szkoleń oraz zgłaszania uczestników na szkolenia dostępne są na stronie głównej FRDL.

Regulamin

Zaproszenie

Koordynator projektu: Agnieszka Badurek, FRDL Zielona Góra, a.badurek@frdl.org 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter