Opracowanie/ aktualizacja strategii rozwoju

OFERTA OPRACOWANIA/ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU
W PROCESIE PARTYCYPACYJNEGO PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

 

 Cel:

  • zdiagnozowanie potrzeb i identyfikacja wyzwań rozwojowych,
  • partycypacyjne wypracowanie założeń lokalnej polityki rozwoju,
  • nakreślenie ram organizacyjnych dla projektów i programów rozwoju JST.

Korzyści:       

  • odkrycie wyzwań, możliwości i wskazanie przewag konkurencyjnych JST,
  • wyznaczenie najważniejszych obszarów, celów i kierunków rozwoju,
  • określenie metod weryfikacji osiąganych rezultatów polityki rozwoju,
  • opracowanie planów inwestycyjnych adekwatnych do potrzeb mieszkańców, w tym włączenie mieszkańców w procesy rozwojowe,
  • przygotowanie do pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Adresaci: gminy, powiaty oraz obszary funkcjonalne.

 

POBIERZ OFERTĘ

 

KONTAKT

 Robert Żarkowski
DDyrektor CS FRDL Szczecin
rzarkowski@frdl.org.pl
tel.: 782 570 761

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter