Raport o stanie gminy

OFERTA OPRACOWANIA RAPORTU O STANIE GMINY, MIASTA

 
 1.  Raport o stanie gminy za 2019 rok jest przygotowywany w oparciu o podstaw prawną  Art. 28aa. 1, gdzie Wójt, Burmistrz, Prezydent, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport  o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta, Burmistrz, Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada Gminy, Miasta może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

 

Stosowana metodyka opiera się na eksperckim opracowaniu dokumentów diagnostycznych oraz partycypacyjnej budowie dokumentów strategicznych.

 

 

KLUCZOWE ELEMENTY PROCESU:

 • przygotowanie indywidualnej metodologii pracy,
 • analiza dotychczasowych dokumentów strategicznych,
 • analiza sytuacji społeczno-gospodarczej na podstawie danych statystycznych i opracowań analitycznych właściwych dla danego obszaru,
 • opracowanie dokumetu stanu gminy w 2019 roku,
 • przeprowadzenie konsultacji z władzami gminy, jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za współpracę w trakcie prowadzonych prac nad raportem,
 • opracowanie ostatecznej wersji dokumetu stanu gminy w 2019 roku,
 • opracowanie prezentacji raportu na potrzeby przedstawienia w trakcie sesji Rady Gminy, Rady Miasta,
 • prezentacja w trakcie debaty nad raportem o stanie gminy/ miasta podczas sesji.

TERMIN: do 31 maja.

CZAS TRWANIA: w zależności od zakresu opracowania od 8 do 10 tygodni od podpisania umowy.

CENA:  w zależności od zakresu prac w prowadzonym procesie.

 

POBIERZ OFERTĘ

 

KONTAKT

 Robert Żarkowski
Dyrektor CS FRDL Szczecin
robert.zarkowski@frdl.org.pl
tel.: 782 570 761

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter