III Krajowy Kongres Forów Skarbników

Serdecznie zapraszamy do udziału w III KRAJOWYM KONGRESIE FORÓW SKARBNIKÓW
Warszawa  14-15.05.2020 r.

 

Zapraszamy na trzecią już edycję ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST.

Gościć będziemy m.in:

 • Przedstawicieli Ministerstwa Finansów
 • Przewodniczącą Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych p. Grażynę Wróblewską
 • wielu niezależnych ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką sfery finansów publicznych

W trakcie Kongresu poruszymy najważniejsze aspekty pracy Skarbnika oraz zarządzania finansami JST, w tym:

 • Przyszłość finansów jst z perspektywy 30 lat samorządu w Polsce – gdzie jesteśmy? – dokąd zmierzamy?
 • problematyka finansowania i dofinansowania zadań zleconych JST z zakresu administracji rządowej;
 • rekomendowane rozwiązania w zakresie wyrównywania samorządom utraconych dochodów;
 • „dobre praktyki” pochodzące z innych krajów;
 • możliwość wprowadzenia dochodów z udziałów samorządów w podatku VAT oraz dalszego zwiększania udziałów w podatkach PIT i CIT;
 • istniejący model finansowania oświaty samorządowej i niepublicznej;
 • doskonalenie mechanizmu obliczania należnej subwencji oświatowej;
 • planowanie wydatków oświaty samorządowej drogą powiązania danych
  z arkuszy organizacyjnych ze stosowaną w jst metodą budżetowania zadaniowego;
 • system finansowania ochrony zdrowia, rola samorządów w ramach aktualnych
  i przyszłych koncepcji organizacji i finansowania ochrony zdrowia, samorządowe programy profilaktyki zdrowotnej;
 • finansowe problemy gospodarki odpadami komunalnymi (faktyczne koszty odbioru, zagospodarowania, utylizacji odpadów);
 • praktyka stosowania znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • kolejne zapowiedzi zmiany w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • zmiany w deklarowaniu VAT od 1 lipca 2020;
 • obowiązkowy split payment;
 • Biała Lista Podatników;
 • problemy rachunkowości budżetowej;
 • problemy rachunkowości należności z podatków lokalnych;
 • problemy rachunkowości zobowiązań i zwrotów z tytułu VAT;
 • analiza orzecznictwa w zakresie bieżących problemów podatków i opłat lokalnych:
  • podatek od nieruchomości;
  • podatek od środków transportowych;
  • opłata klimatyczna i uzdrowiskowa;
 • nowy wskaźnik poziomu spłaty zobowiązań dłużnych jst;
 • tytuły dłużne o cechach zbieżnych z kredytem lub pożyczką – identyfikacja praktyczna
  oraz ich oszacowanie i zaliczanie do limitu zadłużenia;
 • efektywne narzędzia i nowe rozwiązania technologiczne ułatwiające pracę Skarbnika
  i usprawniające zarządzanie finansami lokalnymi.
 

Krajowy Kongres Forów Skarbników to:

 

 • Najważniejsze ogólnopolskie spotkanie Skarbników gmin i powiatów organizowane
  w porozumieniu z Krajową Radą Forów Skarbników JST;
 • Dwa dni wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów, praktyków, przedstawicieli urzędów centralnych oraz organów kontrolnych;
 • Wymiana doświadczeń i integracja środowiska skarbników JST, doskonała okazja do poszerzenia swoich kompetencji zawodowych i nawiązania współpracy;
 • Pomysły i sprawdzone rozwiązania ukierunkowane na zwiększenie efektywności finansowej JST i rozwiązywanie problemów gospodarki finansami JST;
 • Komfortowe warunki pobytu i profesjonalna obsługa uczestników.

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter