Forum Gospodarki Przestrzennej

Serdecznie zapraszamy na I spotkanie

Forum Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

 

Celem działania Forum będzie podnoszenie kwalifikacji, skuteczności działania, wymiana doświadczeń i informacji, wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych i opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych. a także integracja osób działających w sektorze zagospodarowania przestrzennego, reprezentowanie środowiska związanego z działalnością Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie otwarte Forum zarazem inaugurujące jego działanie, które będzie mieć miejsce 9 października br. w godzinach 9:30-14:30 w siedzibie CS FRDL przy ul. K. Kolumba 86 w Szczecinie.

Część merytoryczna spotkania inauguracyjnego będzie poświęcona następującej tematyce:

1) Najczęstszej popełniane błędy w procedurach wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2) Zmiana zagospodarowania terenu niezgodnie z planem miejscowym i warunkami zabudowy

3) Stwierdzenie nieważności aktów planistycznych gmin - przegląd rozstrzygnięć i wyroków sądowych.

4) Najnowsze zmiany w planowaniu przestrzennym - specustawa mieszkaniowa i co dalej?

Odpłatność za udział w spotkaniu wynosić będzie 200 zł/os. Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października 2018 na załączonej karcie zgłoszenia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie deklaracji członkowskiej.

Ostateczna wersja statutu będzie dyskutowana na spotkaniu założycielskim Forum.

 

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora:


Elżbieta Silny
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter