Forum Oświaty Samorządowej

Forum Oświaty Samorządowej Województwa Zachodniopomorskiego
- kolejne spotkania

Szczecin, 18 lutego 2019 r.

Tematem szkolenia będzie Karta Nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli na 2019/2020. Prowadzić je będzie wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego, członek OSKKO; kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych; autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca Fundacji Polskiej Akademii Nauk, FRDL, RIO, także wielu innych instytucji; ekspert z listy MEN (poz.1121); odznaczona Medalem K.E.N.

Odpłatność za spotkanie:

 • dla członków Forum:
  • pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;
  • złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 290 zł netto od osoby;
 • dla uczestników niezrzeszonych - 380 zł netto.

(Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 11 lutego 2019 r.
 

Program

 

Karta zgłoszeniowa

 

Forum Oświaty Samorządowej Województwa Zachodniopomorskiego
przy Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Celem działania Forum jest:

 1. podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego;

 2. wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych;

 3. prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji;

 4. współpraca ze środowiskami z zakresu oświaty;

 5. nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami zainteresowanymi podobną problematyką.

Przedmiotem działania Forum jest:

 1. funkcjonowanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego;

 2. problematyka obowiązków i kompetencji naczelników wydziałów edukacji (lub ich odpowiedników) w jednostkach samorządu terytorialnego;

 3. omawianie treści aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz działanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego;

 4. zastosowanie środków technicznych i rozwiązań wspomagających funkcjonowanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące działanie Forum, które będzie mieć miejsce 24 września br. w godzinach 9:30-14:30 w siedzibie CS FRDL przy ul. K. Kolumba 86 w Szczecinie. Poniżej załączamy zaproszenie, szczegółowy program spotkania oraz uaktualnione wersje deklaracji członkowskiej i wzoru statutu Forum.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie deklaracji członkowskiej.

Ostateczna wersja statutu będzie dyskutowana na spotkaniu założycielskim Forum.

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora:


Elżbieta Silny
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter