Forum Oświaty Samorządowej

Forum Oświaty Samorządowej Województwa Zachodniopomorskiego
- kolejne spotkania

Szczecin, 12 listopada 2019 r.

Tematem szkolenia będzie Samorządowe finansowanie oświaty, czyli kompetencje zarządcze organów prowadzących oraz źródła finansowania lokalnej edukacji. Prowadzić je będzie wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego, członek OSKKO; kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych; autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca Fundacji Polskiej Akademii Nauk, FRDL, RIO, także wielu innych instytucji; ekspert z listy MEN (poz.1121); odznaczona Medalem K.E.N.

Cel: Praktyczne omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i planowaniem budżetu placówki oświatowej na 2020 rok.Prezentacja  przykładów wielu rozwiązań optymalizujących wydatki na zadania oświatowe, tworzenie planów finansowych JST w oparciu o arkusze organizacyjne, aneksy i subwencję oświatową. Przedstawione zostaną wzory uchwał oraz regulamin wynagradzania  nauczycieli.

Prowadzący: Elżbieta Rabenda, wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca Fundacji Polskiej Akademii Nauk, FRDL, RIO, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

Czas trwania: 9.30 - 14.30

Odpłatność za spotkanie:

 • dla członków Forum:
  • pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;
  • złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 290 zł netto od osoby;
 • dla uczestników niezrzeszonych - 440 zł netto.

(Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 5 listopada 2019 r.

Program:

I. Wpływ JST na funkcjonowanie lokalnej oświaty:

 1. Uchwały JST dla szkół i przedszkoli- obowiązkowe i opcjonalne na rok szkolny 2019/2020, z uwzględnieniem możliwości finansowych samorządów.
 2. Wynagrodzenia nauczycieli 2019/2020- planowanie finansowania przez samorządy. Omówienie ścieżki postępowania i przyjęcia praktycznych rozwiązań optymalizujących wydatki.
 3. Regulamin wynagrodzenia nauczycieli- przygotowanie się do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu. Dlaczego warto to zrobić już teraz?
 4. Aneksy do arkuszy organizacyjnych- co zawierają, jak czytać i weryfikować pod kątem planowanych wydatków?
 5. Planowanie budżetów oświatowych na 2020 r .- wydatki bieżące a subwencja oświatowa.
 6. Wydatki na kształcenie specjalne- prawidłowe realizowanie art. 8 i 35 ustawy o finansowaniu zadań.

II. Zmiany w szkolnictwie zawodowym- najistotniejsze zagadnienia na najbliższy rok szkolny.

III. Dyskusja, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Program

 

Karta zgłoszeniowa

 

Forum Oświaty Samorządowej Województwa Zachodniopomorskiego
przy Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Celem działania Forum jest:

 1. podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego;

 2. wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych;

 3. prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji;

 4. współpraca ze środowiskami z zakresu oświaty;

 5. nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami zainteresowanymi podobną problematyką.

Przedmiotem działania Forum jest:

 1. funkcjonowanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego;

 2. problematyka obowiązków i kompetencji naczelników wydziałów edukacji (lub ich odpowiedników) w jednostkach samorządu terytorialnego;

 3. omawianie treści aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz działanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego;

 4. zastosowanie środków technicznych i rozwiązań wspomagających funkcjonowanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące działanie Forum, które będzie mieć miejsce 24 września br. w godzinach 9:30-14:30 w siedzibie CS FRDL przy ul. K. Kolumba 86 w Szczecinie. Poniżej załączamy zaproszenie, szczegółowy program spotkania oraz uaktualnione wersje deklaracji członkowskiej i wzoru statutu Forum.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie deklaracji członkowskiej.

Ostateczna wersja statutu będzie dyskutowana na spotkaniu założycielskim Forum.

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora:


Elżbieta Silny
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter