Forum Oświaty Samorządowej

Forum Oświaty Samorządowej Województwa Zachodniopomorskiego
- kolejne spotkania

Spotkanie II - Szczecin, 25 października 2018 r.

Tematem spotkania będą Obowiązki nauczyciela i czas jego pracy oraz odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna. Spotkanie prowadzić będzie edukator kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą (mający certyfikat Ministra Edukacji), członek zarządu Oddziału Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert z listy MEN, w latach 1990-1999 Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO, od 1991 r. prowadząca szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników organów prowadzących szkoły.

Odpłatność za spotkanie:

 • dla członków Forum:
  • pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;
  • złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 290 zł netto od osoby;
 • dla uczestników niezrzeszonych - 370 zł netto.

(Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 18 października br.
 

Program

 

Karta zgłoszeniowa

Spotkanie III - Szczecin, 3 grudnia 2018 r.

Spotkanie poświęcone będzie Kalendarzowi zmian w przepisach obowiązujących w nowym roku od 1.01.2019. Prowadzący to wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego, członek OSKKO; na zlecenie gmin i powiatów dokonująca analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów; kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych; autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca Fundacji Polskiej Akademii Nauk, FRDL, RIO, także wielu innych instytucji; ekspert z listy MEN (poz.1121), odznaczona Medalem K.E.N.

Odpłatność za spotkanie:

 • dla członków Forum:
  • pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;
  • złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 290 zł netto od osoby;
 • dla uczestników niezrzeszonych - 370 zł netto.

(Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 26 listopada br.

Program

 

Karta zgłoszeniowa

 

Forum Oświaty Samorządowej Województwa Zachodniopomorskiego
przy Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Celem działania Forum jest:

 1. podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego;

 2. wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych;

 3. prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji;

 4. współpraca ze środowiskami z zakresu oświaty;

 5. nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami zainteresowanymi podobną problematyką.

Przedmiotem działania Forum jest:

 1. funkcjonowanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego;

 2. problematyka obowiązków i kompetencji naczelników wydziałów edukacji (lub ich odpowiedników) w jednostkach samorządu terytorialnego;

 3. omawianie treści aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz działanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego;

 4. zastosowanie środków technicznych i rozwiązań wspomagających funkcjonowanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie deklaracji członkowskiej.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora:


Elżbieta Silny
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter