Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego

 

II Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego
Mielno, 10-11 maja 2019

II Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego w kadencji 2018-2023 odbyło się w dniach 10-11 maja 2019 r w Mielnie. Wzięło w nim udział 50 osób.

Program merytoryczno-szkoleniowy obejmował następującą tematykę:

Dzień I, Rada gminy (powiatu) jako organ kontroli

1.        Podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli rady.

2.        Zlecanie kontroli.

3.        Działalność kontrolna rady gminy (powiatu) a działalność komisji rewizyjnej.

4.        Działalność kontrolna komisji rewizyjnej a działalność innych komisji rady.

5.        Zadania przewodniczącego komisji rewizyjnej.

6.        Zakres uprawnień kontrolnych komisji rewizyjnych.

7.        Kontrole planowe i kontrole ad hoc.

8.        Zasady przeprowadzania kontroli.

9.        Dokumentowanie prac komisji rewizyjnej.

10.    Współpraca wójta, burmistrza i prezydenta miasta (starosty) z komisją rewizyjną.

11.    Przyjmowanie wyników kontroli komisji przez radę.

12.    Wnioski pokontrolne i zasady ich przyjmowania i kierowania do realizacji.

13.    Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych.

Dzień II, Raport o stanie gminy (powiatu)

 1. Raport o stanie gminy (powiatu) – pojęcie i cel.
 2. Raport o stanie gminy (powiatu) a absolutorium.
 3. Specyfika pierwszego raportu o stanie jednostki samorządowej.
 4. Zakres przedmiotowy raportu.
 5. Forma raportu.
 6. Termin i procedura przedstawienia raportu.
 7. Ustalenie listy mieszkańców biorących udział w debacie nad raportem.
 8. Debata nad raportem.
 9. Wotum zaufania dla organu wykonawczego.
 10. Skutki nieudzielenia wotum zaufania.
 11. Wpływ uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu wotum zaufania na procedurę absolutoryjną.

Prowadzącym był:  

- Doktor nauk prawnych, specjalizujący się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.
-  Wieloletni trener i wykładowca z dużym doświadczeniem dydaktycznym i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
-  Autor wielu publikacji poświęconych problematyce samorządowej, współautor poradnika dla przewodniczących i radnych FRDL oraz wielu innych publikacji dotyczących samorządu.

Forum było bardzo interesujące merytorycznie oraz  niewątpliwie przyczyni się do dalszej integracji środowiska.

Zachęcamy uczestników tego spotkania, a także tych, którzy nie mogli wziąć w nim udziału,do kontaktu z koordynatorem ds. Forum Przewodniczących Rad
e-mailem
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl,
lub telefonicznie, tel.: 725-302-312.

Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego

Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego/span>

W dniach 1- 2 lutego 2019 r. odbyło się  I Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego w kadencji 2018-2023.

Program merytoryczno-szkoleniowy obejmował następującą tematykę:

 1. Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
 2. Mandat radnego i jego cechy:
 3. Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący  i jej zadania.
 4. Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
 5. Wybór przewodniczący rady (sejmiku) i jego odwołanie oraz rezygnacja.
 6. Zadania i obowiązki przewodniczącego i jego  zastępcy.
 7. Sesja rady, jej organizacja i przebieg.
 8. Komisje rady.
 9. Organ wykonawczy w gminie (powiecie) oraz jego podstawowe zadania.
 10. Wzajemne relacje organu stanowiącego i organu wykonawczego.
 11. Podstawowe prawa i ochrona radnego.
 12. Podstawowe obowiązki radnego.
 13. Zakazy i ograniczenia dotyczące  radnych.

Prowadzącym był:

 • Doktor nauk prawnych, specjalizujący się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.
 • Wykładowca na Podyplomowych Studiach Samorządu Terytorialnego UŁ.
 • Wieloletni trener i wykładowca z dużym doświadczeniem dydaktycznym i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Autor wielu publikacji poświęconych problematyce samorządowej, współautor Poradnika dla przewodniczących i radnych FRDL oraz wielu innych publikacji dotyczących samorządu.

Forum spełniło pokładane w nim nadzieje, było ważne  i bardzo interesujące merytorycznie oraz niewątpliwie przyczyni się do dalszej integracji środowiska.

Podczas prac Forum uzgodniono treść statutu Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego (patrz poniżej). Zachęcamy wszystkich przewodniczących rad, ich zastępców oraz przewodniczących komisji do wstępowania w jego szeregi (deklaracja członkowska i umowa poniżej).

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Anną Łączkowską koordynatorem ds. Forum a.laczkowska@frdl.szczecin.pl, tel.: 725-302-312.

 

Deklaracja

Projekt Statutu

Wzór umowy

Forum Przewodniczących Rad   Forum Przewodniczących Rad

I spotkanie Forum Przewodniczących Rad, Rymań, 1-2 lutego 2019

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter