II Krajowy Kongres Forów Skarbników

Forum Sekretarzy

Wspólne Forum Sekretarzy Województw
Zachodniopomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego
Pogorzelica, 6-8 czerwca 2019 r.

 
Informujemy, że kolejne spotkanie w ramach Forum Sekretarzy będzie wspólnym spotkaniem Forów z województw kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

Odbędzie się ono 6-8 czerwca br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Bażyna w Pogorzelicy (www.pogorzelica.szczecin.lasy.gov.pl).

Cieszymy się bardzo, że Koledzy Sekretarze z województwa kujawsko-pomorskiego przyjęli nasze zaproszenie i że będziemy mieć okazję do wymiany doświadczeń jeszcze przed IV Krajowym Kongresem Forów Sekretarzy.

Temat spotkań szkoleniowych:
  • 6 czerwca - „Automotywacja i motywacja podwładnych”,
  • 7 czerwca - "Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
Pełny program wydarzenia w załączniku poniżej.

Odpłatność za spotkanie (brutto) wynosi:

Członkowie Forów:
  1 nocleg 2 noclegi   brak noclegu i kolacji
pokój 1-osobowy 510,00 zł 640,00 zł   310,00 zł
pokój 2-osobowy 410,00 zł 540,00 zł

Sekretarze niebędącymi członkami Forów:
  1 nocleg 2 noclegi   brak noclegu i kolacji
pokój 1-osobowy 760,00 zł 890,00 zł   600,00 zł
pokój 2-osobowy 660,00 zł 790,00 zł
 
Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych najpóźniej do 23 maja br.
 

Program

Karta zgłoszenia


W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się
do naszego Koordynatora Forum Sekretarzy:

Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Pozakalendarzowe spotkanie Forum Sekretarzy
Szczecin, 15 maja 2019 r.

 

Zapraszamy na spotkanie Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego poza ustalonym harmonogramem, które odbędzie się 15 maja br. w naszej siedzibie przy ul. K. Kolumba 86 w Szczecinie.

Prowadzić je będą pracownicy Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Program przedstawia się następująco:

10:00 Otwarcie spotkania

10:15 Elementy procedury uchwałodawczej w JST. Pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym; Prowadzący: Maciej Kiełbus – wspólnik współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii  Prawnej  Dr  Krystian  Ziemski  &  Partners w Poznaniu, ekspert prawny  ogólnopolskich  i  regionalnych  organizacji  samorządowych  (w tym Związku  Miast  Polskich  i  Związku  Gmin Wiejskich RP), aktywny uczestnik szeregu  konferencji i seminariów dotyczących prawa samorządowego, redaktor naczelny czasopisma internetowego Prawo Dla Samorządu.

12:30 Przerwa na lunch

13.00 Wybrane zagadnienia dostępu do informacji publicznej; Prowadząca: Joanna Kostrzewska –  radca  prawny  w  Dziale  Prawa  Administracyjnego Kancelarii  Prawnej  Dr  Krystian  Ziemski & Partners w Poznaniu, autorka i współautorka   licznych   publikacji   dotyczących  dostępu  do  informacji publicznej.

14:30 Dyskusja. Konsultacje indywidualne

15:00 Zakończenie

Odpłatność za szkolenie dla członków Forum wynosi 50,00 zł brutto, a osób niebędących członkami Forum 90,00 zł.

Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego,
Szczecin, 14-15 lutego 2019 r.

 

W dniach 14-15 lutego 2019 r. odbyło się w Szczecinie Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego. Najważniejszą decyzją było formalne połączenie Forum Sekretarzy Gmin z Forum Sekretarzy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Zebranie Ogólne Członków podjęło uchwałę dotyczącą przyjęcia Statutu Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sprawie wyboru Zarządu (uchwały i statut w załączeniu).

Skład Zarządu Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2019-2023 przedstawia się w następująco:

  1. Tomasz Czuczak (sekretarz Miasta Koszalin) – przewodniczący Zarządu Forum
  2. Mirosław Antoniewicz (sekretarz Powiatu Polickiego) – członek Zarządu Forum
  3. Magdalena Sieńko (sekretarz Miasta Choszczno) – członek Zarządu Forum
  4. Krzysztof Pełechaty (sekretarz Gminy Siemyśl) – członek Zarządu Forum
Gościem specjalnym Forum była Anna Jagiełlo – Krajowy Koordynator FRDL ds. działalności forów samorządowych. W czasie swej prezentacji przedstawiła pokrótce interesujące informacje o działających w ramach FRDL forach i ich misyjnym charakterze oraz długiej historii. Najstarszym forum jest forum działające w Małopolsce, które powstało w roku 1992.

Anna Jagiełlo przedstawiła również cele i skład Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST, a na koniec najnowsze informacje dotyczące tematyki planowanej na IV Krajowy Kongres Forów, który odbędzie się 19-20 września 2019 r. w Warszawie.

W części szkoleniowej sekretarze wysłuchali prezentacji na temat „Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości itp. oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, którą przedstawił pan Dariusz Melerowicz.

Drugiego dnia pani Magdalena Ługiewicz przedstawiła dwa tematy: Raport o stanie gminy/powiatu oraz Skargi wnioski i petycje.  Oba tematy uznano za bardzo ciekawie przedstawione i ważne.

Następne Forum Sekretarzy odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r.

 

Statut

Uchwała nr 1 ws. Przyjęcia Statutu

Uchwała nr 2 ws. Wyboru Zarządu

 
Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego  Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego  Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego 
Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego, spotkanie 14-15 lutego 2019, Szczecin, Hotel VULKAN
 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora Szkoleń i Forów:/span>


Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

 

Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego
przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie

 

Forum Sekretarzy Gmin Województwa Zachodniopomorskiego przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie powstało w roku 1994. Natomiast Forum Sekretarzy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczęło działalność w roku 2001. Od roku 2004 członkowie i sympatycy obu Forów spotykają się na wspólnych zjazdach, które odbywają się cztery razy do roku.

Celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także prezentowanie opinii członków Forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji i organizacji. W dorobku Forum znajdują się liczne interpelacje oraz opinie planowanych zmian legislacyjnych. Jest ono również płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między jednostkami samorządu terytorialnego naszego województwa oraz województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

W ciągu ostatnich 10 lat w Forach Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego wzięło udział ponad 1500 osób.

Zapraszamy Państwa do zrzeszania się w ramach Forum Sekretarzy i udziału w organizowanych przez FRDL Centrum Szkoleniowe w Szczecinie spotkaniach.

Składka za Forum Sekretarzy w roku 2019 wyniesie 787,20 zł brutto za cały rok. Istnieje możliwość płatności kwartalnej, która wynosi 246,00 zł brutto za kwartał. Faktury do członków Forum zostaną wysłane wkrótce. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wstąpić do Forum, to proszę o kontakt e - mail – prześlemy kartę zgłoszenia do Forum.

Deklaracja członkowska

Statut

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora Forum Sekretarzy:


Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Harmonogram spotkań Forum Sekretarzy w roku 2019:

Termin Miejsce
14-15 lutego 2019 Szczecin
6-7 czerwca 2019 woj. zachodniopomorskie
18-20 września 2019 Warszawa (IV Krajowy Kongres Forów Sekretarzy)
listopad 2019 woj. zachodniopomorskie

Lata poprzednie:

Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego

Zapraszamy na wspólne spotkanie Forów Sekretarzy przy FRDL z czterech województw, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 5-8 września  2018 r. w Hotelu Sandra SPA, ul. Obrońców Pokoju 3 (www.sandra.karpacz.pl).

W programie szkoleniowym przewidziano następujące tematy:

 „Motywacja pracowników w administracji publicznej. Jak udzielać informacji zwrotnej?”

Szkolenie poprowadzi trener, coach i mentor, członek John Maxwell Team, międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów przywództwa, coachów i mówców; prowadzący warsztaty z przywództwa, zarządzania zespołem, negocjacji, pracy w zespole i rozwiązywania konfliktów. Przeszedł całą ścieżkę trenerską w Society of NLP (Orlando, USA) u Richarda Bandlera. Jest trenerem metody Transforming Communication, pozwalającej na rozwój nieagresywnej komunikacji i porozumienia zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym, której uczył się bezpośrednio u jej twórcy Richarda Bolstada. Łącząc różne metody działania, trener daje uczestnikom swoich szkoleń wiedzę, którą mogą natychmiast wprowadzić w życie. Pracuje na case study uczestników, tworząc rozwiązania bezpośrednio na przykładzie klienta.

„Na które przepisy prawa pracy powinien zwrócić uwagę pracodawca samorządowy w roku wyborów samorządowych?”

Prowadząca szkolenie jest pracownikiem urzędu administracji publicznej, specjalistką z zakresu prawa pracy, praktykiem i szkoleniowcem głównie z zakresu prawa samorządowego czy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Jest absolwentką studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Jest to stały współpracownik FRDL, bardzo profesjonalna i komunikatywna prowadząca.

Program Forum poza częścią szkoleniową obejmuje oczywiście wymianę doświadczeń pomiędzy sekretarzami z różnych województw.

Program

Karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje można otrzymać od naszego Koordynatora ds. Forum:

Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Deklaracja członkowska Forum

Statut

Po III Krajowym Kongresie Sekretarzy


Szanowni Państwo Sekretarze województwa zachodniopomorskiego,

serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie podczas III Krajowego Kongresu Sekretarzy, który odbył się w dniach 14-15 maja br. w Gdyni.

Mamy nadzieję, że Kongres może być uznany przez Państwa za cenne przedsięwzięcie i że oferował nie tylko wartość merytoryczną, ale także przyczynił się do dalszej integracji środowiska, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w ramach prowadzonego przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego

Nie tylko wystąpienia plenarne na KKS, ale też wymiana poglądów w trakcie paneli dyskusyjnych oraz w kuluarach stanowi dla nas wszystkich niezwykłe doświadczenie i źródło użytecznych informacji, możliwych do wykorzystania w pracy samorządu terytorialnego. Spotykając się  co roku na Kongresach budujemy silną reprezentację sekretarzy, na czym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej niezwykle zależy.

Będziemy się niezwykle cieszyć z Państwa udziału we wszystkich kolejnych spotkaniach Forum Sekretarzy oraz ogólnopolskich Kongresach.

Niezwykle chętnie powitamy wszystkich, którzy zechcą stać się  członkami regionalnego Forum Sekretarzy i złożą deklarację członkostwa.


Ogólnopolska strona Kongresu

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter