Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Opłaty adiacenckie

Data szkolenia
2018-04-23
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 09.04.2018 wynosi 330 PLN
Po 09.04.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami SP, zarządcy nieruchomości, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci,  deweloperzy, pośrednicy
w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

Cel:
Celem szkolenia jest  przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie opłat adiacenckich, procedur i zasad ich naliczania, przekazanie wiedzy w zakresie sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach opłat w formie zagadnień, zadań rozwiązywanych wspólnie z uczestnikami szkolenia, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany w jst i nie tylko.

Prowadzący:
Ekspert, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004-2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Ma wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii, również w ramach własnej działalności gospodarczej, jak również doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, obiad i serwis kawowy. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Definicja opłaty adiacenckiej.
 2. Rodzaje opłaty adiacenckiej.
 3. Omówienie szczegółowe różnych rodzajów opłat adiacenckich.
 4. Terminy naliczania opłat adiacenckich.
 5. Rola operatu szacunkowego w postępowaniach związanych z naliczaniem opłat adiacenckich.
 6. Warunki dopuszczalności naliczenia różnych rodzajów opłat adiacenckich.
 7. Opłata adiacencka a renta planistyczna.
 8. Co to znaczy stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z infrastruktury technicznej?
 9. Różnica w pojęciu budowy a przebudowy drogi w kontekście opłat adiacenckich.
 10. Co robić w przypadku gdy koszt operatu szacunkowego może przewyższyć opłatę adiacencką?
 11. Stawka opłaty adiacenckiej, uchwały rady.
 12. Jak skutecznie egzekwować opłatę adiacencką?
 13. Różne przykłady praktyczne, omówienie przykładów własnych, praktyczne rozwiązania.

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter