Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2018 roku  wydatki inwestycyjne, wydatki remontowe oraz pozostałe bieżące wydatki  sprawozdawczość budżetowa oraz ewidencja księgowa

Data szkolenia
2018-04-19
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K.Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.04.2018 wynosi 350 PLN
Po 05.04.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

Uzasadnienie:
W związku z wieloma zmianami, jakie mają miejsce od 1 stycznia 2018 roku, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do uporządkowania swoich wydatków
w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej oraz prezentacji zdarzeń w ewidencji księgowej.Szczególnego znaczenia nabiera podział wydatków na wydatki inwestycyjne oraz bieżące, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnej relacji między nimi, co ma także wpływ na poprawne wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej.W wielu przypadkach klasyfikacja budżetowa jest elementem analityki prowadzonej do kont księgowych oraz relacji pomiędzy paragrafami a kontami księgowymi, co wyjątkowo widać na przykładzie paragrafów 421, 427, 409, oraz 605.Realizacja wydatków inwestycyjnych oraz bieżących wymaga od każdej jednostki odpowiedniego stosowania postanowień:

 • paragrafu 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości […] - 1 stycznia 2018;
 • zasad amortyzacji jednorazowej w rozumieniu ustawy Podatek dochodowy od osób prawnych - 1 stycznia 2018;
 • zawartych w opisie działania paragrafu 605 i 606 – dotyczy pozostałych paragrafów inwestycyjnych w planistyce oraz wykonaniu planu finansowego jednostki.

Cel:
Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących ujmowania w klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych oraz bieżących od 1 stycznia 2018.

Prowadzący:
Specjalista w zakresie finansów publicznych, doradca wielu jst i ich jednostek organizacyjnych oraz wykładowca od wielu lat współpracujący z FRDL.

Czas trwania:
9.00 – 14.00

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia;

 1. Nabycie składnika aktywów o wartości jednostkowej do 10.000 złotych:
 1. paragraf 421 czy 605 – przykłady praktyczne;
 2. konto 013 czy 011 albo oba konta jednocześnie – przykłady praktyczne.
 1. Nabycie składnika aktywów o wartości jednostkowej powyżej 10.000 złotych – max do 100.000 złotych:
 1. paragraf 421 czy 605 – przykłady praktyczne;
 2. konto 013 czy 011 albo oba konta jednocześnie – przykłady praktyczne.
 1. Nabycie składnika aktywów o wartości jednostkowej powyżej 100.000  złotych:
 1. paragraf 605 i 606 – przykłady praktyczne;
 2. konto 013 czy 011 albo oba konta jednocześnie – przykłady praktyczne.
 1. Ulepszenie środka trwałego – paragraf 605.
 2. Zakup materiałów i wyposażenia – paragraf 421 w tym konto 013.
 3. Wydatki remontowe z paragrafu 427 a inwestycje z paragrafu 605.
 4. Wydatki remontowe z paragrafu 421 a inwestycje z paragrafu 605.
 5. Wydatki na utrzymanie w działaniu środka trwałego – kiedy 430,427 a kiedy 605.
 6. Wydatki związanie z bieżącym utrzymaniem – pozostałe: konserwacja, przegląd, serwis itd.
 7. Klasyfikacja budżetowa a konta:
 1. konta zespołu 4 – konto 400, 401 oraz 402 – przykłady powiązań wraz z pułapką kwoty 10.000zł;
 2. konta zespołu 0 – konto 011, 013, 020 oraz 080 - przykłady powiązań wraz z pułapką kwoty 10.000zł.
 1. Wartości niematerialne i prawne a klasyfikacja budżetowa.
 2. Wartości niematerialne i prawne – element środka trwałego – przykłady w powiązaniu z klasyfikacją budżetową.
 3. Zarządzanie ryzykiem w obszarze wydatków inwestycyjnych oraz bieżących od 1 stycznia 2018 – element kontroli zarządczej.
 4. Pytania i dyskusja.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter