Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zjazd Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego

Daty szkolenia
18-19.05.2018
Miejsce szkolenia
Pałac w Rymaniu ul. Koszalińska 2
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 20.04.2018 wynosi 550 PLN
Po 20.04.2018 cena szkolenia wynosi 550 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Przewodniczący Rad Województwa Zachodniopomorskiego

Program:

Standardy działania rad gmin i powiatów w świetle zmian w kodeksie wyborczym  i ustawach samorządowych w 2018

I.Zmiany w ordynacji wyborczej oraz ustawach samorządowych w 2018 r. związanych z wyborami:

1.Informacja i edukacja wyborcza;

2.Mężowie zaufania i obserwatorzy;

3.Praca komisji obwodowych. Urzędnicy wyborczy;

4.Protesty wyborcze i kontrola wykonywana przez wyborców;

5.Karty wyborcze i kryteria ważności głosu;

6.Informowanie o wynikach wyborów;

7.Standardy lokalu wyborczego.

II.Zmiany w ustawach samorządowych w 2018 r.:

1.Konsultacje społeczne;

2.Komisje rady i kluby radnych – uprawnienia;

3.Organizacja techniczna obrad i ich dokumentowanie;

4.Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza;

5.Zadania Biura Rady w świetle ustawowych obowiązków przewodniczącego, radnych, w tym członków poszczególnych komisji radny.

III.Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).

IV.Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11.02.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) zmieniającej, m.in. ustawę o samorządzie gminnym z dniem 31 stycznia 2018 r.

1.Obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia zasad i trybu jej działania;

2.Zasady tworzenia klubu radnych;

3.Zasady i tryb składania interpelacji i zapytań przez radnych oraz zasady i tryb udzielania na nie odpowiedzi;

4.Zasady składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

5.Zasady przeprowadzania głosowań jawnych;

6.Zasady jawności obrad organów stanowiących;

7.Tryb rozpatrywania inicjatyw uchwałodawczych klubu radnych;

8.Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych;

9.Zasady udziału mieszkańców i radnych w debatach na sesjach nad raportem o stanie gminy, powiatu, województwa;

10. Zasady wyznaczania przewodniczącego komisji rewizyjnej w samorządzie województwa

Czas trwania:
18 maja 2018 r.: 13.00 - 18.00
19 maja 2018 r.: 09.00 - 13.30

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter