Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Prawo pracy w 2018 roku – ostatnie zmiany, bieżące problemy

Data szkolenia
2018-05-21
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.05.2018 wynosi 330 PLN
Po 07.05.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy działów kadrowo-płacowych, pracodawcy administracji publicznej, instytucji i organizacji.

Cel i korzyści:

W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej – zatrudnienia - zachodzą wręcz ciągłe zmiany. Ciągle nowością jest stawka minimalna przy umowach zlecenia, która niesie za sobą wiele problemów praktycznych. Wydawanie świadectw pracy, obowiązki w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych to zmiany może małe „treściowo” ale niezmiernie istotne dla pracodawców. Utworzenie w niedawnym czasie obrony terytorialnej to również pewne potencjalne obowiązki dla pracodawcy.

W najbliższym czasie czekają nas również zmiany zakresie ochrony danych osobowych. Polski ustawodawca pracuje nad nowymi regulacjami dotyczącymi pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników. Zmiany w zakresie uzyskiwania danych osobowych obejmą również ZFŚS odnośnie ustalania sytuacji socjalnej osób uprawnionych do świadczeń. Niezmiernie ważne są również planowane zmiany w zakresie monitoringu pracowników.

Na szkoleniu, poza szerokim omówieniem tych nowości przedstawione zostaną najnowsze interpretacje urzędowe oraz ważniejsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa pracy. Poruszona zostanie również kwestia – wywołująca często wiele problemów praktycznych - tworzenia harmonogramów czasu pracy pracowników.

Prowadzący:

prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przepracował ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor  i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego
i prawa Unii Europejskiej.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Program:

1. Świadectwa pracy

 • wydawanie  świadectw pracy w przypadku zawierania kolejnej umowy,
 • wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy,
 • treść świadectwa pracy, przykłady poszczególnych zapisów , m. in. wykazanie rozwiązania umowy o pracę, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop ojcowski i rodzicielski,
 • dodatkowe informacje w świadectwie pracy  

2. Planowane zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników

3. Planowane zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS

4. Monitoring pracowników – obecna sytuacja prawna i przygotowywane nowe przepisy w tym zakresie

5. Wynagrodzenie przy umowie zlecenia – nowe przepisy obowiązujące od 2017 r.

 • ustalenie wynagrodzenia – zapisy umowy „zabezpieczające” zlecającego,
 • minimalna stawka godzinowa, zleceniobiorcy, których dotyczą przepisy o stawce minimalnej
 • terminy wypłaty – umowy zawarte na okres nieprzekraczający miesiąca i umowy dłuższe
 • potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia- sposoby potwierdzania, zapisy umowne,
 • wyłączenia spod obowiązku stosowania stawki minimalnej – których umów nie dotyczą przepisy o stawce minimalnej.

6 Obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej

7. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika związane z korzystaniem z pracy pracowników tymczasowych

 • ograniczenie maksymalnego czasu korzystania z pracy pracowników tymczasowych i osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji pracowników tymczasowych
 • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy użytkownika

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter