Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym

Data szkolenia
2018-05-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K.Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.05.2018 wynosi 330 PLN
Po 04.05.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy samorządowi odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Cel/korzyści:
Omówienie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji, zasad oceny i kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Omówienie najczęściej spotykanych problemów. Poznanie zasad, form terminów kontroli. Wyjaśnienie, jakie przesłanki decydują o tym, że dotacja została wykorzystana w sposób nieprawidłowy. Zapoznanie z przebiegiem postępowania o zwrot dotacji, przykładami decyzji, możliwościami umorzenia lub rozłożenia spłaty zobowiązania. Możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków, przedyskutowania kwestii spornych.

Prowadzący:
Ekspert, który specjalizuje się w zagadnieniach współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2018 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Czas trwania:
10.15 - 15.00

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały  szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

Część I: Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Czy każde zadanie należy skontrolować?
 2. Formy kontroli - kontrola w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania.
 3. Terminy przeprowadzenia kontroli. Kontrola a sprawdzenie sprawozdania.
 4. Kto powinien przeprowadzać kontrole? Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
 5. Dokumenty dotyczące kontroli.
 6. Co kontrolować: merytoryczne elementy zadania, kwestie finansowe rozliczenia dotacji.
 7. Kontrola finansowa: prowadzenie wyodrębnionej księgowości, opis faktur, dokumentowanie wydatków.
 8. Protokół i zalecenie pokontrolne.
 9. Kontrola a rozliczenie zadania.

Część II: Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Rodzaje dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy.
 2. Postępowanie o zwrot dotacji.
 3. Przykłady decyzji.
 4. Możliwość umorzenia zobowiązania/rozłożenia spłaty.

Część III: Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter