Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Najczęściej popełniane błędy w określaniu wysokości należności oraz zobowiązań po zmianach ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz szczególnych zasad rachunkowości w roku 2018

Data szkolenia
2018-10-15
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10.2018 wynosi 360 PLN
Po 01.10.2018 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Skarbnicy, główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań, w tym w placówkach oświatowych i jednostkach obsługujących placówki oświatowe (CUW).

Cel/Korzyści:
Celem szkolenia jest prezentacja najczęściej popełnianych błędów związanych z:

a) przypis należności;

b) ujęcie zobowiązań i ich wycena do sprawozdawczości;

c) przedawnienie po zmianie kodeksu cywilnego;

d) należności i zobowiązania według szczególnych zasad rachunkowości od 2018 roku.

Uczestnicy szkolenia będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków. Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego szkoleniem.

Prowadzący:
Prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO. Prowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Miast/ Gmin, Starostw Powiatowych, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, Jednostek Systemu Pomocy Społecznej, Placówek Oświatowych, Ośrodków Sportu i Rekreacji, Instytucji Kultury oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Publicysta z zakresu rachunkowości i finansów. Ekspert w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług.

Czas trwania:
9.00-14.00

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Przypis należności na koncie 221 - należność krótkoterminowa a długoterminowa w rozumieniu bilansu i sprawozdawczości budżetowej.
 2. Zwroty wydatków na koniec roku i ich rozliczenie:
 1. tylko przypis i wpływ w nowym roku;
 2. przypis i zwrot w tym samym roku.
 1. Świadczenie główne oraz uboczne – co jest czym w ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej i bilansowej.
 2. Podział należności według kryteriów - bilans, sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdania z operacji finansowych.
 3. Ulgi i ich zastosowanie – raty, odroczenie terminu - najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i rozliczaniu danej ulgi.
 4. Zobowiązania i ich wycena – bilans, sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdania z operacji finansowych.
 5. Zobowiązania - wydatki budżetowe w ramach split payment – nowe zasady rozliczania oraz wykonania planu finansowego jednostki.
 6. Należności na kontach: 201, 221, 234, 240 oraz 225 (w zakresie vat split payment).
 7. Zobowiązania na kontach 201, 221 , 234 , 240 oraz 225 (w zakresie vat split payment).
 8. Uzgadnianie kwot należności oraz zobowiązań na potrzeby: bilans, sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdania z operacji finansowych - wyłączenia oraz porównywalność danych.
 9. Zdarzenia objęte dyscypliną finansów publicznych oraz wyłączone – przykłady.
 10. Należności oraz zobowiązania - pozostałe zmiany w 2018 roku.
 11. Najczęściej popełniane błędy w schematach – przykłady.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter