Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego

Data szkolenia
2018-10-15
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10.2018 wynosi 350 PLN
Po 01.10.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Właściciele i zarządcy nieruchomości, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ZGN-ów i innych jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych, własnościowych lub komercyjnych; pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi oraz wszystkie osoby zobligowane do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Cel:

Szkolenie ukaże uczestnikom zależności pomiędzy terminologią zawartą w ustawie Prawo budowlane, zakresem obowiązków dotyczących kontroli stanu technicznego a dokumentem przeznaczonym do rejestrowania przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i remontów, czyli książką obiektu budowlanego. Podane zostaną podstawy prawne wykonywania i zakresu obowiązkowych kontroli oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole. Podane będzie, kto może wykonywać obowiązkowe kontrole, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich niewykonywanie. Szczegółowo omówiona zostanie zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy, które należy przenieść do książki obiektu budowlanego. Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż, co i jak wpisywać do książki obiektu budowlanego. Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

Korzyści:

 • podanie dokumentów, które właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien posiadać i zarejestrować w książce obiektu budowlanego;
 • omówienie obowiązków w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz z podaniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo budowlane;
 • wskazanie metodyki dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego;
 • omówienie wypełniania książki obiektu budowlanego i zasad rejestrowania w niej wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.

Prowadzący:

licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych, oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości. Jeden z głównych trenerów szkoleń projektowych „Profesjonalni urzędnicy – prawo budowalne”.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 1. Ustawa Prawo budowlane:
  1. definicje,
  2. zawartość dokumentacji.
 2. Obowiązki właściciela i zarządcy.
 3. Obowiązki w przypadku zagrożeń.
 4. Sankcje karne.

Moduł II – Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo budowlane i ustawy O charakterystyce energetycznej budynków

 1. Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
  1. elementów budowlanych;
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  3. instalacji gazowych i kominowych;
  4. kotłów i instalacji z kotłami;
  5. klimatyzacji.
 2. Osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli

 1. Zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych.
 2. Struktura i zawartość protokołu z kontroli.
 3. Zasady i zakres kontroli kominiarskiej.
 4. Zasady i zakres kontroli instalacji gazowej.

Moduł IV – Prowadzenie książki obiektu budowlanego

 1. Podstawa prawna.
 2. Cel prowadzenia książki obiektu budowlanego.
 3. Omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej.
 4. Zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter