Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

ABC Kadrowca w jednostkach samorządu terytorialnego

Data szkolenia
2018-12-07
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 23.11.2018 wynosi 350 PLN
Po 23.11.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla sekretarzy, dyrektorów i kierowników urzędów administracji samorządowej, osób zajmujących się problematyką kadrową w urzędach gmin, starostwach powiatowych, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także osób, które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Cel i korzyści:
Uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego prowadzenia spraw pracowniczych w zakładzie, zdobędą umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Prowadzący:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie w tematyce samorządowego prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania urzędu, oparte na ponad 30-letnim doświadczeniu zawodowym w administracji publicznej, w tym 22 letnim w samorządzie gminnym na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz sprawami  pracowniczymi.

Jako szkoleniowiec od wielu lat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.  Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego jednego z byłych miast wojewódzkich.

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały  szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Akty prawne regulujące status pracowników samorządowych.
 2. Obowiązki pracodawcy samorządowego.
 3. Umowa o pracę a powołanie.
 4. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
 1. osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru,
 2. procedura poprzedzająca konkurs,
 3. określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 4. przeprowadzenie konkursu – metody i techniki naboru,
 5. kryteria wyłaniania kandydata,
 6. protokół pokonkursowy, wyjątki od przeprowadzania konkursu.
 1. Ocena pracowników samorządowych:
  1. zasady dokonywania oceny,
  2. terminy dokonywania oceny,
  3. kryteria oceniania pracowników samorządowych,
  4. obowiązki bezpośredniego przełożonego w zakresie oceniania pracowników samorządowych,
  5. obowiązki kierownika urzędu w zakresie oceniania pracowników samorządowych,
  6. skutki dokonania negatywnej oceny pracownika,
  7. tryb odwoławczy od dokonanej oceny.
 2. Akta osobowe z uwzględnieniem nowych wzorów umów i świadectw pracy.
 3. Odpowiedzialność pracownicza pracownika samorządowego. 
 4. Orzecznictwo w zakresie samorządowego prawa pracy

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter