Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Jak skutecznie pozyskiwać środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2019 rok

Data szkolenia
2018-11-13
Miejsce szkolenia
Koszalin, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10.2018 wynosi 350 PLN
Po 30.10.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Dla osób pragnących pozyskać dofinansowanie przeznaczone na działalność kulturalną ze środków Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujących takie podmioty jak:

 • samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

Cel/korzyści:

Nabycie wiedzy na temat zasad przygotowywania wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowią największe źródło finansowania działalności kulturalnej w Polsce. Co roku wzrasta liczba podmiotów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania. Skutkuje to rosnącą konkurencją w pozyskaniu tych środków. Wymaga to ze strony projektodawców przygotowania coraz lepszych, bardziej konkurencyjnych projektów, wpisujących się w możliwie największym stopniu w oczekiwania Ministerstwa.

W 2019 roku, w związku ze zmianą polityki państwa w zakresie kultury, zmieniają się warunki uzyskiwania dofinansowania. W szczególności będą one polegały na modyfikacji tematyki części Programów, typów dopuszczonych działań oraz kryteriów oceny wniosków.

Uczestniczące osoby w trakcie szkolenia nabędą podstawową wiedzę wystarczającą do samodzielnego przygotowania projektu, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2019 rok. Pozwoli ona na przygotowanie wniosku wpisującego się w cele i kryteria oceny wybranego Programu, załączników zgodnych z obowiązującymi wytycznymi oraz dokonanie modyfikacji we wnioskach składanych w poprzednich edycjach Programów.

Ważnym elementem szkolenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem, pozwalająca na przedyskutowanie wybranych problemów i wątpliwości związanych z opracowaniem projektów i wniosków.

W trakcie szkolenia uczestniczące osoby uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie typy projektów mogą otrzymać dofinansowanie w 2019 roku?
 • jakie są oczekiwania i preferencje MKiDN odnośnie tematyki wniosków w 2019 roku?
 • w jaki sposób spełnić kryteria oceny w konkursie na 2019 rok?
 • w jaki sposób można wnieść wkład własny?
 • jakie koszty mogą podlegać współfinansowaniu i na jakich zasadach?
 • jak przygotować wniosek o dofinansowanie na 2019 rok?
 • jakie kwestie należy uwzględnić w trakcie opracowania wniosku na 2019 rok, by nie mieć trudności z jego rozliczeniem?

Prowadzący:

specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma działającymi lokalnie instytucjami kultury. Był autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1. Zmiany w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku:

 • tematyka i cele Programów,
 • typy finansowanych działań,
 • najważniejsze zasady finansowania i realizacji dofinansowanych projektów.

2. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku:

 • podstawy prawne,
 • cele Programów,
 • finansowane typy projektów.

3. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku:

 • kryteria oceny wniosków.

4. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku:

 • wnioskodawcy,
 • kwalifikowalność kosztów i zasady finansowania,
 • procedura składania i oceny wniosków.

5. Opracowanie wniosku:

 • formularz wniosku,
 • prezentacja informacji o projekcie we wniosku,
 • najczęstsze błędy,
 • wskazówki praktyczne.

6. Opracowanie budżetu:

 • kwalifikowanie kosztów,
 • sposób prezentowania i kalkulacji danych,
 • opracowanie montażu finansowego,
 • najczęstsze błędy.

7. Wymagalne załączniki:

 • zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów,
 • preliminarz kosztów realizacji zadania,
 • sposób przygotowania i podpisania załączników,
 • najczęstsze błędy.

8. Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie i zakończenie sesji. Konsultacje indywidualne.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter