Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Nowelizacja ustawy O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Data szkolenia
2018-12-10
Miejsce szkolenia
Koszalin, ul. Jana z Kolna 38 (NOT)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 26.11.2018 wynosi 350 PLN
Po 26.11.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie polecane dla pracowników urzędów gmin, starostw i urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarowaniem budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego oraz dla zarządców, administratorów.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie ustawy O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 26 stycznia 2018 roku oraz ustawy O zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2018 roku. Szkolenie obejmuje przedstawienie informacji o nowych obowiązkach, które czekają organy gmin w szczególności w zakresie aktualizacji zasad wynajmowania mieszkań komunalnych, zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a także bieżącego zarządzania mieniem jednostek samorządu terytorialnego.

Korzyści:
Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania:

 • W jakich przypadkach można zawierać umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony?
 • Dlaczego rada gminy musi zmienić uchwałę określającą zasady wynajmowania mieszkań komunalnych? 
 • Jakie warunki musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,
 • z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności?
 • Jakie są nowe obowiązki zapłaty odszkodowań z powodu niedostarczenia lokalu osobom objętych wyrokiem eksmisyjnym?       
 • Dlaczego inwentaryzacja powierzchni użytkowej mieszkań komunalnych jest niezbędna dla przygotowania aktualizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy?  

Prowadzący:
Praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami i szacowania nieruchomości. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, gdzie odpowiadał za zarządzanie mieniem komunalnym, między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Autor wielu szkoleń dotyczących gminnej gospodarki mieszkaniowej i spółdzielczości mieszkaniowej.

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

 1. Uwarunkowania prawne:
 • cele zmian ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku O zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • terminy wejścia w życie ustaw.    
 1. Zmiany definicji ustawowych:     
 • mieszkaniowego zasobu gminy,
 • publicznego zasobu gminy, 
 • miejscowości pobliskiej,
 • kosztów utrzymania lokalu.
 1. Nowe zasady gospodarowania lokalami mieszkalnymi:     
 • normy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,
 • nowe zasady nadawania uprawnienia do najmu socjalnego lokalu oraz skutki braku takiego uprawnienia,
 • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego oraz oświadczenie majątkowe, podstawą ubiegania się o zawarcie umowy najmu,
 1. Wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy najmu lokalu mieszkalnego:     
 • z powodu zwłoki z zapłatą czynszu, a także z powodu zwłoki z zapłatą opłat niezależnych od właściciela,
 • zmiana zasad wypowiedzenia z powodu niezamieszkiwania najemcy w lokalu oraz z powodu posiadania tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości lub pobliskiej miejscowości, 
 • weryfikacja kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu. 
 1. Obowiązki organów samorządu terytorialnego:        
 • nowe obowiązki do uwzględnienia w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
 • nowe kryteria do uwzględnienia w zasadach wynajmu komunalnych lokali mieszkalnych,
 • zasady najmu socjalnego lokalu.   
 1. Skutki prawne nowelizacji:
 • ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie opróżniania lokali mieszkalnych,  
 • ustawy O zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  
 • ustawy O dodatkach mieszkaniowych. 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter