Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zadania i obowiązki związane z przygotowaniem, prowadzeniem i udziałem w sesji rady gminy/powiatu

Data szkolenia
2018-11-13
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10.2018 wynosi 350 PLN
Po 30.10.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie skierowane do radnych, sekretarzy oraz pracowników biur rad wykonujący szczególne zadania związane z przygotowaniem i obsługą  pierwszej sesji po wyborach na okres kadencji 2018-2023.

Cel/korzyści:

Zapoznanie uczestników szkolenia z istotnymi zmianami w zasadach wyboru i obrad sesji organu stanowiącego, ukonstytuowania się rady, skutkach złożenia lub nie złożenia ślubowania, sposobu i technik głosowania, transmisji, jawności głosowania i jej ograniczenia, obowiązującymi zasadami antykorupcyjnymi radnych, obowiązkach
i uprawnieniach radnych.

Prowadzący:

prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego i finansów publicznych - audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń także dla sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

     1.Wprowadzenie – cecha wyborów samorządowych.

     2.Kadencja organu stanowiącego i wykonawczego.

     3.Zasada ciągłości organu wykonawczego.

     4.Zasada obrad i głosowań w kadencji 2018-2023 ( transmisja, jawność, utrwalanie, udostępnianie).

     5.Etapy związane z przygotowaniem sesji przez pracowników biura rady.

     6.Porządek I sesji ( obowiązkowe elementy sesji).

     7.Rola seniora w prowadzeniu sesji.

     8. Mandat radnego, a istota ślubowania radnych i wójta.

     9.Obowiązki i uprawnienia radnych.

    10. Obowiązujące zasady antykorupcji w działaniu radnego.

    11. Zasada i tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

12. Wybór komisji oraz przewodniczących komisji statutowych.

13.Wybór komisji oraz przewodniczących komisji obligatoryjnych ( komisja rewizyjna, komisja  skarg, wniosków i petycji).

     14.Problematyka oświadczeń majątkowych nowo wybranych radnych.

15.Zasada wyposażania i rozliczania radnych ze składników majątkowych przekazanych na czas wykonywania mandatu radnego ( telefony, komputery, itp.).

     16.Pytania uczestników szkolenia.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter