Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

! NOWY TERMIN Rozliczanie elektronicznych faktur ustrukturyzowanych i innych elektronicznych dokumentów – nowy obowiązek, nowa rachunkowość, nowe rozwiązania

Data szkolenia
2018-11-13
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.10.2018 wynosi 360 PLN
Po 29.10.2018 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych oraz pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za rozliczanie zakupów w księgach rachunkowych.

Cel:
Zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami w pionach finansowo-księgowych jakie wynikają ze zmian w prawie zamówień publicznych i będę obowiązywały wszystkie jednostki sektora finansów publicznych od roku 2019.

Korzyści:
Uczestnicy:

 • dowiedzą się czym jest faktura elektroniczna ustrukturyzowana a czym faktura elektroniczna;
 • poznają zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur elektronicznych;
 • poznają obieg dokumentacji w ramach platformy e-faktura;
 • dowiedzą się czym jest zakup związany z elektronicznymi fakturami ustrukturyzowanymi i pozostałymi fakturami.

Prowadzący:
Prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO. Prowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów miast/ gmin, starostw powiatowych, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, jednostek systemu pomocy społecznej, placówek oświatowych, ośrodków sportu i rekreacji, instytucji kultury oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Publicysta
z zakresu rachunkowości i finansów. Ekspert w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Stały współpracownik FRDL.

Czas trwania:
9.00-14.00

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych – towary, usługi, roboty budowlane, koncesje;
 2. Elektroniczna faktura ustrukturyzowana a elektroniczna faktura i faktura papierowa, w tym składowe elektronicznej faktury ustrukturyzowanej;
 3. Zasady odbioru elektronicznej faktury ustrukturyzowanej – e-platforma do odbioru faktur, faktur korygujących;
 4. Obieg elektronicznej faktury ustrukturyzowanej w jednostce;
 5. Ustrukturyzowany dokument elektroniczny – rodzaje dokumentacji w przykładach – zlecenie zakupu, zamówienie, awizo dostawy i inne;
 6. Obowiązek otwarcia konta na platformie do rozliczeń elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych;
 7. Obieg dokumentacji w jednostce po wdrożeniu elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych;
 8. Dostosowanie jednostki do wymogów przewidzianych stosowaniem elektronicznej faktury ustrukturyzowanej oraz innych elektronicznych dokumentów ustrukturyzowanych;

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter