Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Regulacje dotyczące gruntów rolnych i leśnych. Obrót nieruchomościami i inwestycje

Data szkolenia
2019-01-16
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.12.2018 wynosi 380 PLN
Po 31.12.2018 cena szkolenia wynosi 410 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, nadleśnictw oraz pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ARiMR-u.

Cel/korzyści:

 • Zapoznanie uczestników z aktualną, praktyczną problematyką dotyczącą gruntów rolnych i leśnych.
 • Szerokie ujęcie tematu, stawiające na kompleksową analizę problematyki pod kątem możliwości zainwestowania gruntów rolnych i leśnych.
 • Przedstawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz poglądów doktryny.
 • Wspólne rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z omawianymi regulacjami.

Prowadzący:

radca prawny, mediator, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza w zakresie prawa nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego, urządzeń przesyłowych, informacji publicznej oraz ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi bloga o administracyjnoprawnych aspektach budowy i konserwacji urządzeń przesyłowych: www.inwestycjeprzesylowe.pl oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: www.warunki-zabudowy.com.pl.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych – uwagi ogólne:

a. przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • inne regulacje o cechach planistycznych,

b. stosowanie przepisu art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

c. wyłączenie gruntu z produkcji rolnej,

d. rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych,

e. sankcje za naruszenie przepisów ustawy.

2. Obrót gruntami rolnymi – wybrana problematyka ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

 1. zakres stosowania ustawy
 2. nabycie nieruchomości rolnej
 3. obowiązki związane z nabyciem nieruchomości rolnej
 4. uprawnienia krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa
 5. sankcje za naruszenie przepisów ustawy

3 Wybrane regulacje ustawy o lasach.

4. Podział nieruchomości rolnej lub leśnej.

5. Pozostałe zagadnienia.

6. Podsumowanie.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter