Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Umowy z twórcami i artystami

Data szkolenia
2019-01-16
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01.2019 wynosi 350 PLN
Po 02.01.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy samorządowych instytucji kultury (ośrodki kultury, biblioteki, teatry, muzea, itp.), wydziałów kultury gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich i innych instytucji zawierających umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne, zamawiania  utworów itp.

Cel/Korzyści:

Zapoznanie uczestników z rodzajami umów, jakie mogą zostać zawarte w zależności od podmiotu i przedmiotu umowy, z wybiórczymi elementami prawa autorskiego mającego znaczenie przy zawieraniu umów oraz innymi prawami w obszarze prawa autorskiego. Jak rodzaj umowy wpływa na rozliczenia podatkowe? Odpowiedzialność stron za naruszenia postanowień zawartej umowy.

Prowadzący:

radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Umowa z osobą fizyczną czy z „firmą”?
 2. Umowa z jedną osobą czy z zespołem?
 3. Umowa o dzieło czy umowa zlecenia?
 4. Przedmiot umowy a prawa autorskie lub prawa pokrewne – utwór lub artystyczne wykonanie.
 5. Postanowienia dotyczące praw osobistych – zmiany w utworze, nadzór autorski.
 6. Postanowienia dotyczące praw majątkowych – pola eksploatacji.
 7. Przeniesienie praw czy licencja ? (domniemania ustawowe).
 8. Postanowienia dotyczące praw zależnych (opracowania).
 9. Postanowienia dotyczące wad prawnych.
 10. Postanowienia dotyczące należytego wykonania umowy (termin, usterki).
 11. Postanowienia dotyczące egzemplarzy dzieła.
 12. Forma i tryb zawarcia umowy.
 13. Rozliczenia podatkowe honorariów – stawka 50% kosztów uzyskania przychodów (nowelizacja ustawy o pit).
 14. Dyskusja podsumowująca.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter