Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych - dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki zgodne z RODO

Data szkolenia
2019-02-14
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.01.2018 wynosi 350 PLN
Po 31.01.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i inne placówki oświatowe. Pracownicy placówki oświatowej. Osoby wykonujące obowiązki inspektora ochrony danych.

Cel:
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych po wejściu w życie RODO.  Udział w szkoleniu umożliwi pozyskanie praktycznej wiedzy, która ułatwi dostosowanie w placówce oświatowej  procedur zgodnie z nowymi przepisami. Zgodnie z zapowiedzią ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, dla oceny  efektów zmian w przepisach, (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO) organy prowadzące szkoły będą podlegały kontroli w zakresie dostosowania procedur do RODO. W trakcie szkolenia  zostanie omówiona i przedstawiona praktyczna strona   nowelizacji  ustawy o systemie oświaty (art.108a).

Korzyści:
Na szkoleniu przedstawimy  m.in.:

 • Jak zgodnie z RODO realizować proces monitoringu wizyjnego,
 • Fundamenty dot. ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych,
 • Jakie istotne zmiany w przepisach pojawiły się w ostatnim czasie i w związku z tym jakie nowe zadania są  do wykonania w  placówkach oświatowych w  2019 roku,
 • Jakie obowiązują w chwili obecnej przepisy dot. ochrony danych osobowych,
 • W jakim zakresie  nowa ustawa o ochronie danych osobowych zmieniła inne ustawy,
 • Czy placówka oświatowa ma obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych,
 • Jakie warunki powinien spełniać Inspektor ochrony danych osobowych do pełnienia funkcji,
 • Jak i kiedy należy zgłosić Inspektora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Jak RODO zmieniło podstawowe definicje,
 • Jak monitoring dostosować  w placówce oświatowej do RODO,
 • Regulamin monitoringu wizyjnego – elementy niezbędne,
 • Jakie dokumenty i instrukcje obowiązują w placówce oświatowej  po zmianach w przepisach,
 • Jakie obowiązują procedury w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie.

Prowadzący:
Wieloletni  praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i  twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych w administracji rządowej i samorządowej.

Czas trwania:
9.30 –14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. W jakim zakresie zmiany w przepisach dotyczą placówki oświatowej.
 3. Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki jako administratora danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych.
 4. Rola i status  inspektora ochrony danych osobowych w szkole.
 5. Wybrane definicje zawarte w RODO dotyczące szkoły.
 6. Zasady prowadzenia e-dziennika na mocy RODO.
 7. Rola organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych w szkole.
 8.  Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
 9.  Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.
 10.  Warunki i zasady wyrażenia zgody przez rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ucznia.
 11.  Jak spełnić obowiązek informacyjny w placówce oświatowej , brak realizacji obowiązku  informacyjnego  jako ciężkie naruszenie ochrony danych  osobowych.
 12.  Nowa sytuacja – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.
 13. Kontrole wewnętrzne – częstotliwość i zasady ich prowadzenia.
 14.  Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych- zasady.
 15.  Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego.
 16. Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 17. Krok po kroku -  dokumenty  i instrukcje obowiązujące w placówce oświatowej.

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter