Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w j.s.t. Rola komisji rewizyjnej w kontekście badania oraz wykonania budżetu

Data szkolenia
2019-02-14
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.02.2019 wynosi 350 PLN
Po 01.02.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Przewodniczący rad, przewodniczący i członkowie komisji rewizyjnych, wszyscy zainteresowani tematyką radni.

Cel/ Korzyści:
Pozyskanie wiedzy na temat trybów pracy oraz istoty działania komisji rewizyjnej, a także usystematyzowanie zasad i trybów prowadzenia kontroli organu wykonawczego, szczególnie badania sprawozdania z wykonania budżetu i sporządzania opinii w tym zakresie.

Prowadzący:
Ekspert - doktor nauk prawnych,  specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa urzędniczego, prawa pracy
w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Znakomity i bardzo komunikatywny prowadzący, stały współpracownik FRDL.

Miejsce:
Szczecin, ul. Kolumba 86 

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST i radnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, obiad i serwis kawowy. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Zasada jawności działania gminy.
 2. Zakres (obszar) podmiotowy i przedmiotowy działania komisji rewizyjnej.
 3. Organizacja pracy komisji rewizyjnej:
 1. Regulamin komisji rewizyjnej,
 2. Plan pracy komisji rewizyjnej,
 3. Zasady przeprowadzania kontroli,
 4. Zasady sporządzania protokołu kontroli,
 5. Wnioski pokontrolne.
 1. Szczególna rola komisji rewizyjnej przy udzielaniu absolutorium wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi oraz zarządowi powiatu:
 1. Kontrola wykonania budżetu przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
 2. Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
 3. Przesłanki formalne i merytoryczne przy konstruowaniu wniosku o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium,
 4. Opiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku KR w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium organowi wykonawczemu,
 5. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie absolutorium,
 6. Skutki prawne nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter