Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Rola rady w procesie planowania przestrzennego w gminie

Data szkolenia
2019-02-14
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.01.2019 wynosi 350 PLN
Po 31.01.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci: Radni

Cel/Korzyści:
Szkolenie pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uczestnik szkolenia otrzyma fachowe wsparcie od praktyka; będzie możliwość nauczenia się czytania planów
i zdobycia innych umiejętności praktycznych z tego zakresu, przydatnych przy pełnieniu funkcji radnego.

Prowadzący:
Specjalista w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, wieloletni pracownik administracji publicznej, pozaetatowy członek SKO w Opolu oraz wieloletni i ceniony wykładowca FRDL.

Uwaga:
Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia na miejscu w gminie dla całej rady gminy. Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail.

Czas trwania:
9.30 - 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Właściwość organów w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Władztwo planistyczne rady gminy.
 2. Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium/planu.
 3. Składanie wniosków (terminy).
 4. Obszar opracowania.
 5. Obowiązkowa zawartość studium/planu.
 6. Współdziałanie organów opiniujących i uzgadniających.
 7. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, jako niezbędny element procedury tworzenia studium/planu;
 8. Zadania wójta, burmistrza lub prezydenta przy sporządzaniu projektów studium/planu.
 9. Wykładanie do publicznego wglądu projektów studium/planu (terminy).
 10. Rozpatrywanie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag.
 11. Uchwała rady gminy o uchwaleniu studium/planu:
 • tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, jako załączniki do uchwały;
 • część tekstowa planu, jako treść uchwały;
 • część graficzna planu oraz wymagane rozstrzygnięcia, jako załącznik do uchwały.
 1. Organ nadzoru. Zadania i uprawnienia:
 • rozstrzygnięcia nadzorcze (terminy);
 • zarządzenia zastępcze;
 • zaskarżalność rozstrzygnięć i zarządzeń przez radę gminy.
 1. Wiążąca rola studium.
 2. Plan miejscowy, jako akt prawa miejscowego.

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter