Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Nowe Prawo wodne – wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz pozwoleniami na budowę

Data szkolenia
2019-03-21
Miejsce szkolenia
Koszalin, ul. Jana z Kolna 36
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.03.2019 wynosi 360 PLN
Po 07.03.2019 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gminy i miasta zajmujący się planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy i decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego,Pracownicy starostw powiatowych, wydziałów architektury i budownictwa, zajmujący się pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami.

Cel:
Zaprezentowanie problematyki Prawa wodnego, m.in. zgód wodnoprawnych i naruszenia stosunków wodnych, w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego. Poszerzenie wiedzy odnośnie Prawa wodnego.

Prowadzący:
Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej, aktualnie zatrudniony w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Miejsce:
Koszalin – Środkowopomorska Rada NOT, ul. Jana z Kolna 38

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Organy w sprawach gospodarowania wodą  – omówienie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą,
 2. Prawo własności wód – omówienia prawa własności w stosunku do wód,
 3. Procedura planistyczna w kontekście Prawa wodnego – omówienie udziału w tej procedurze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP),
 4. Postępowanie w sprawach WZ i ULICP z udziałem PGW WP – przedstawienie  zasad współdziałania organów w tym zakresie,
 5. Zgoda wodnoprawna – omówienie tego pojęcia i wskazanie czynności wchodzących
  w jego zakres,
 6. Zgłoszenie wodnoprawne – przedstawienie tego zagadnienia i procedury w tym zakresie.
 7. Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji.
 8. Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
 9. Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego, wskazanie na relację z prawem budowlanym.
 10.  Naruszenie stosunków wodnych – omówienie tego zagadnienia, wraz z orzecznictwem sądowym, w kontekście przepisów prawa budowlanego.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter