Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Czas pracy i jego ewidencjonowanie w 2019 roku

Data szkolenia
2019-04-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.04.2019 wynosi 368 PLN
Po 03.04.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy działu kadr wszystkich jednostek tworzący dokumentację związaną z rozliczaniem czasu pracy,  członkowie Zachodniopomorskiego Forum Kadr

Cel/korzyści:

Omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy. Przedstawienie normy i wymiaru czasu pracy po zmianach w prawie pracy,  wytyczne niezbędne do sporządzenia harmonogramu czasu pracy. Dokumentacja służąca ewidencji czasu pracy. Omówienie przypadków szczególnych jak praca w godzinach nadliczbowych, w systemie zmianowym itp.

Praktyczne przykłady tworzenia harmonogramów i rozliczenia czasu pracy.

Prowadzący:

prawnik i ekonomista, ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur kontroli zarządczej w instytucjach sektora finansów publicznych oraz doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje z grupą INFOR training.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Planowanie i rozliczanie czasu pracy
 1. Jak prawidłowo obliczyć wymiar czasu pracy?
 2. Charakterystyka systemów czasu pracy – na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu czasu pracy u pracodawcy?
 1. Harmonogramy czasu pracy.
 1. Kiedy należy układać harmonogramy czasu pracy pracownikom?
 2. Jak prawidłowo ułożyć harmonogram czasu pracy?
 3. Czas pracy niepełnoetatowca.
 1. Obliczanie wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Jak prawidłowo ułożyć harmonogram czasu pracy dla niepełnoetatowca.
 1. Godziny nadliczbowe – rozliczanie.
 1. Ustalanie godzin nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy.
 2. Rozliczanie godzin nadliczbowych:
 • zapłatą z dodatkami,
 • czasem wolnym,
 • dniem wolnym.
 1. Kiedy pracownik zatrudniony na część etatu pracuje w godzinach nadliczbowych?
 1. Jednomiesięczny i kilkumiesięczny okres rozliczeniowy – rozliczanie czasu pracy pracowników.
 1. Ewidencje czasu pracy – zmiany od 2019 roku.
 1. Dane, które będą musiały znaleźć się w kartach ewidencji czasu pracy, czyli jak prawidłowo powinny być prowadzone ewidencje czasu pracy.
 2. Jakie dokumenty związane z czasem pracy należy dołączyć do ewidencji czasu pracy?
 3. Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników.
 1. Elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci po zmianach w prawie w czerwcu 2018 roku
 1. Stosowanie telepracy przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 1. Komu przysługuje prawo do wykonywania pracy w formie telepracy ?
 2. W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł nie uwzględnić wniosku pracownika o wykonywanie pracy w formie telepracy.
 1. Elastyczne formy organizacji czasu pracy.
 1. Omówienie elastycznych form organizacji czasu pracy na wniosek pracownika-rodzica niepełnosprawnego dziecka.
 1. Wykonywanie pracy w :
 1. przerywanym systemie czasu pracy ,
 2. ruchomym czasie pracy,
 3. indywidualnym rozkładzie czasu pracy.
 1. Czy uprawnienia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych są ograniczone wiekiem dziecka?

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter