Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Drogi wewnętrzne. Zasady udostępnienia nieruchomości pod drogami wewnętrznymi

Data szkolenia
2019-06-13
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.05.2019 wynosi 368 PLN
Po 30.05.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin - referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami.

Cel:
Celem szkolenia jest omówienie zasad postępowania i obowiązujących przepisów dotyczących dróg wewnętrznych oraz zastosowania ich w praktyce gminnej.

Prowadzący:
Radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych, autor publikacji na temat ustawy o drogach publicznych. Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Pojęcie drogi wewnętrznej w świetle znowelizowanych przepisów.
 2. Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej
 3. Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Stan prawny nieruchomości pod drogami (własność gruntu a władanie nim, dane z ewidencji gruntów).
 4. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
 5. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych.
 6. Zasady udostępniania gruntu pod drogami wewnętrznymi osobom trzecim i przedsiębiorstwom przesyłowym. Ustalanie opłat z tego tytułu.
 7. Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcie przyłącza i sieci.
 8. Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom:
 • umowa dzierżawy
 • umowa najmu
 • użyczenie
 • użytkowanie
 • służebność ( gruntowa, osobista, przesyłu )
 1. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Sporządzanie projektu organizacji ruchu.
 2. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.
 3. Budowa „zjazdów” z dróg wewnętrznych oraz ogrodzeń przy drogach.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter