Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – praktyczne warsztaty

Data szkolenia
2019-06-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.06.2019 wynosi 368 PLN
Po 03.06.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy odpowiedzialni za prawidłowe realizowanie czynności związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – cele mieszkaniowe.

Cel/Korzyści:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z udzielaniem pomocy de minimis w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Prowadzący:
Prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO. Prowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów miast/ gmin, starostw powiatowych, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, jednostek systemu pomocy społecznej, placówek oświatowych, ośrodków sportu i rekreacji, instytucji kultury oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Publicysta z zakresu rachunkowości i finansów. Ekspert w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Stały współpracownik FRDL.

Czas trwania:
9.00-14.00

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

 

Program szkolenia:

 1. Ustalenie dokumentacji dla przypisu należności z tytułu przekształcenia:
 2. Podmioty objęte zakresem pomocy de minimis – beneficjent pomocy publicznej
 3. Działalność gospodarcza – zakres pojęcia – przykłady ;
 4. Beneficjent pomocy publicznej a sposób wykorzystania nieruchomości – związek z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 5. Korzyść ekonomiczna uzyskana przez beneficjenta – przykłady;
 6. Dzień udzielenia pomocy a opóźnione przekształcenie;
 7. Zaświadczenia oraz oświadczenia w związku z pomoc de minimis;
 8. Dopłaty przy przekroczeniu limitu pomocy de minimis – przykłady;
 9. Zmiana właściciela a zmiana użytkownika wieczystego - przykłady;
 10. Lokale mieszkalne a pomoc de minimis;
 11. Zaprzestanie działalności po przekształceniu;
 12. Zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej;
 13. Ulgi i bonifikata a pomoc de minimis;
 14. Dostęp do informacji publicznej a brak weryfikacji pomocy de minimis - przykłady
 15. Pytania i odpowiedzi.

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter