Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Ewidencja księgowa, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, „Split payment” -podzielona płatność w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Data szkolenia
2019-06-14
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.05.2019 wynosi 368 PLN
Po 31.05.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz  pracowników służb finansowo- księgowych  JST,  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Cel i korzyści:

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć zasady dotyczące  wykonania  i ewidencji  zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po  zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w  JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych .

Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów
i odpowiedzialności. Jako załącznik- dla wyliczenia prewspółczynnika- przykłady liczbowe  w tym w exelu

Prowadzący:

znany i ceniony wykładowca z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych.

Czas trwania:

9.30 – 15.00

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1. Pytania i odpowiedzi:

     a) VAT  w gminach- klauzula nadużycia prawa.
     b) Inwestycje własne oraz w obcym środku trwałym - korekta VAT od inwestycji.

2. Wybrane zagadnienia z zakresu VAT :

 1. najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,
 2. media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków),
 3. sprzedaż towarów,
 4. wyżywienie dla uczniów, nauczycieli, personelu i innych osób,
 5. zakwaterowanie w internatach,
 6. pomoc społeczna,
 7. usługi budowlane i budowlano-montażowe,
 8. odwrotne obciążenie,
 9. inne.

3. Odliczenia podatku:

a) zasady odliczania,

b) terminy odliczania,

c) odliczenia częściowe (proporcja i pre-proporcja),

d) korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.

4. Rozliczenia VAT: po centralizacji  i po wprowadzeniu „Split payment”- czyli systemu podzielonej płatności (zarządzenia i ewidencje) - w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej:

 1. Organizacja kont na potrzeby rozliczenia VAT;
 2. Podatek VAT w klasyfikacji budżetowej;
 3. Rozliczanie podatku VAT- ogólne zasady ewidencji ;
 4. Rozliczenie podatku VAT wyni­kającego z deklaracji cząstkowych z jednostką samorządu terytorialnego(centralizacja)- konta syntetyczne i rozbudowana analityka.

5. Przykładowe ewidencje rozliczew urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej.

 1. Ewidencja księgowa podatku VAT w urzędzie JST wynikająca z czynności wykonywanych przez urząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (JST) - gminy - jako podatnika VAT (po centralizacji).
 2. Ewidencja księgowa podatku VAT w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z czynności wykonywanych przez inne niż urząd jednostki budżetowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (JST) - gminy jako podatnika VAT.
 3. Ewidencja księgowa podatku VAT w jednostkach budżetowych  i samorządowych zakładach budżetowych w związku z uchwałą NSA z 2013 roku i wyrokiem TS UE (centralizacja).
 4. Cząstkowa deklaracja VAT/ Informacja jednostki budżetowej/zakładu budżetowego przedkładanej do jednostki samorządu terytorialnego z realizacji w jej imieniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

6. Zmiany na 2019 r.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter