Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data szkolenia
2019-07-04
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 15.06.2019 wynosi 276 PLN
Po 15.06.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy samorządowi zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi,  przekazujący i rozliczający dotacje organizacjom pozarządowym.

Cel/Korzyści:
Zapoznanie uczestników z nowymi przepisami wykonawczymi  do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującymi od 29 października 2018 roku.

Prowadzący:
Ekspert, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Wyd. DIFIN). Powołany przez Min. Rozwoju Reg. Jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił także inspektorów kontroli RIO.

Czas trwania:
10.00-15.00

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe- rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018
  i latach wcześniejszych.
 2. Jakie elementy  powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty
 3. Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
 • Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu,
 • Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć,
 • Zasady konstruowania budżetu zadania,
 • Partnerstwo – nowy element oferty.
 1. Umowa realizacji zadania publicznego:
 • Co oznacza ramowy charakter umowy,
 • Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy,
 • Ponoszenie wydatków w ramach zadania,
 • Zasady przesuwania środków w budżecie zadania,
 • Obowiązki informacyjne,
 • Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis,
 • Kontrola zadania- umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania,
 • Zasady  i tryb zwrotu dotacji,
 • Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a),
 • Załączniki do umowy.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadania:
 • Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,
 • Opis osiągniętych rezultatów,
 • Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,
 • Rozliczenie budżetu.
 1. Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
 2. Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter