Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach samorządowych i państwowych

Data szkolenia
2019-07-16
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 09.07.2019 wynosi 276 PLN
Po 09.07.2019 cena szkolenia wynosi 276 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest bezpośrednio do osób zatrudnionych w komórkach finansowo-księgowych samorządowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, a także osób odpowiedzialnych za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt, takich jak urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, itp.

Cel:
Celem spotkania jest przeanalizowanie procesu tworzenia i gromadzenia dokumentacji związanej z finansami i księgowością. Omawiane będą również zasady archiwizacji tej dokumentacji, ustalanie czasookresów przechowywania akt i odpowiedzialność twórców tych za teczki zamknięte.

Korzyści:
Omówienie całokształtu zagadnień kancelaryjno-archiwalnych odnoszących się wprost do dokumentacji finansowo-księgowej. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami, uczestniczy będę mogli wykonać ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy pozyskają komplet wzorcowych formularzy niezbędnych przy ewidencjonowaniu teczek.

Prowadzący: Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:

Cena podstawowa: 398,00 zł netto/os.

LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 31 lipca br.

 • 1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni
 • 2. osoba: rabat 25%
 • 3. osoba: gratis
 • Powyżej 3 osób: rabat 50% dla każdej kolejnej. Rabaty są naliczane od ceny 368,00 zł.

Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Program szkolenia

 1. Charakterystyka dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach samorządowych
  i państwowych.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji w komórkach finansowych w oparciu o procedury księgowe i instrukcję kancelaryjną.
 3. Okresy przechowywania dokumentacji w świetle prawa krajowego i przepisów unijnych.
 4. Jak ustalić komórkę merytoryczną w procesie gromadzenia dokumentacji i jakie są jej obowiązki.
 5. Jednolity rzeczowy wykaz akt podstawą klasyfikacji i kwalifikacji akt finansowo-księgowych.
 6. Nowe okresy przechowywania tzw. dokumentacji pracowniczej.
 7. Czy każda teczka ma mieć spis spraw? Pojęcie dokumentacji „nietworzącej akt spraw”. Zasady znakowania wpływów (pisma, a sprawy).
 8. Etapy porządkowania zakończonej dokumentacji finansowej i księgowej. Różnice
  w przekazywaniu teczek do archiwum zakładowego i składnicy akt.
 9. Elementy opisu teczek i ewidencjonowanie dokumentacji (ćwiczenia praktyczne).
 10. Kiedy i jaką dokumentację należy oddać do archiwum, a jakie teczki można pozostawić na stanowisku pracy.
 11. Archiwalny kontekst RODO.
 12. Zasady rozliczania się z aktami nieprzydatnymi (brakowanie a niszczenie).
 13. Kilka słów o dokumentacji wynikającej z zatrudniania i wynagradzania pracowników.
 14. Kontrole dokumentacji w komórkach finansowych przeprowadzane przez archiwa państwowe.
 15. Dyskusja

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter