Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Rachunkowość i likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stan prawny od roku 2019

Data szkolenia
2019-07-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.07.2019 wynosi 276 PLN
Po 10.07.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci: 
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin i innych jednostek, którzy zajmują się   obsługą finansowo - księgową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oprócz zmian w Ordynacji podatkowej  i w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dot. efektywnych i nieefektywnych form likwidacji zaległości należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze szczególnym  uwzględnieniem problematyki dotyczącej przedawnienia należności
i działań jakie należy podjąć aby do przedawnienia nie doszło.

Cel:
Z końcem 2018 roku przedawniły się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należne za 2013 r. Część z tych należności - mimo, że przedawnione – prawdopodobnie nadal figuruje w ewidencji księgowej urzędów gmin. Czy jednak taki stan rzeczy znajduje oparcie w obowiązujących przepisach? Czy i w jaki sposób doprowadzić do odpisu przedawnionych należności, w jaki sposób fakt przedawnienia powinien być udokumentowany? To tylko niektóre z pytań istotnych z punktu widzenia rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Równie ważne jest bieżące podejmowanie stosownych działań aby doprowadzić do wyegzekwowania należności, z których dochody wykorzystywane są na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dodatkowo istotne zmiany Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonane przez ustawodawcę w ostatnich latach, również  stanowią ważne instrumenty zarówno dla rachunkowości jak i  likwidacji  zaległości  dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Omówienie tych wszystkich zagadnień jest celem szkolenia.

Korzyści:
W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wzór instrukcji w sprawie ewidencji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism dot.  postępowania określającego należność w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi , wzory pism do organu egzekucyjnego oraz  decyzji, postanowień przydatnych w pracy osób zajmujących się księgowością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadząca:
Specjalista od prawie 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych a w szczególności: zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Jako wykładowca współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi , w tym m.in. ośrodkami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Cena podstawowa: 398,00 zł netto/os.

LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 31 lipca  br.

 • 1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni
 • 2. osoba: rabat 25%
 • 3. osoba: gratis
 • Powyżej 3 osób: rabat 50% dla każdej kolejnej.

Rabaty są naliczane od ceny 368,00 zł. Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Program ramowy szkolenia:

 1. Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –aspekty prawno-podatkowe należności.
 2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 4. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości z tytułu opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem ostatnich zmian Ordynacji podatkowej.
 6. Postępowanie z nadpłatami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana przepisów ordynacji podatkowej.
 7. Zmiana zasad dokonywania płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Nieefektywne formy likwidacji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 10. Omówienie przepisów w zakresie właściwości organu egzekucyjnego w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter