Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Księgowość podatków i opłat lokalnych w gminie – stan prawny od 1 stycznia 2019 r.

Data szkolenia
2019-07-16
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 09.07.2019 wynosi 276 PLN
Po 09.07.2019 cena szkolenia wynosi 276 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy odpowiedzialni za rachunkowość podatków i opłat lokalnych.

Cel:
Podniesienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie tematyki objętej szkoleniem.

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat, )

Prowadząca:
Specjalista od prawie 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych a w szczególności: zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Jako wykładowca współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi , w tym m.in. ośrodkami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Cena podstawowa: 398,00 zł netto/os.

LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 31 lipca br.

 • 1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni
 • 2. osoba: rabat 25%
 • 3. osoba: gratis
 • Powyżej 3 osób: rabat 50% dla każdej kolejnej.

Rabaty są naliczane od ceny 368,00 zł

Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się. Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Program ramowy szkolenia:

 1. Formalnoprawne podstawy realizacji zadań w komórkach organizacyjnych urzędu gminy odpowiedzialnych za rachunkowość podatków i opłat lokalnych.
 2. Omówienie wybranych przepisów i definicji  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 800 ze zm.)  użytecznych w zakresie rachunkowości podatkowej w urzędzie gminy/miasta.
 3. Powstanie nadpłaty podatkowej i sposoby postępowania z nadpłatą.
 4. Omówienie szczególnych zasad rachunkowości w księgowości podatkowej urzędu gminy /miasta z uwzględnieniem przepisów  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
  25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 208 poz.1375 z późn. zm.)
 5. Obowiązki pracowników księgowości podatkowej w zakresie przymusowego dochodzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter