Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego dla zaawansowanych

Data szkolenia
2019-11-12
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 28.10.2019 wynosi 377 PLN
Po 28.10.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Samodzielni księgowi, pracownicy działów kadrowo-płacowych zajmujący się naliczaniem, wypłatą i rozliczaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego, doradcy podatkowi oraz pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych.

Cel i korzyści:

Uzyskanie przez uczestników pełnej wiedzy w zakresie ustalania prawa, naliczania , wypłacania i rozliczania wszystkich świadczeń krótkoterminowych z funduszu ubezpieczeń społecznych  w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Prowadzący:

praktyk ZUS w zakresie ustalania prawa, wypłaty i rozliczania świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego (chorobowego i wypadkowego), wieloletni wykładowca w tej tematyce.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

                                                       Program:

                                          I. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (pracowników):

                              1. w sytuacji, gdy zachorowanie powstało w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia,

                              2. gdy nastąpiła zmiana minimalnego wynagrodzenia,

                                          3. w przypadku uzupełnienia wynagrodzenia stałego lub zmiennego, gdy pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym,

                                          4. wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przyznanych do określonego terminu (dodatkowe składniki wynagrodzenie m umowy cywilno prawne itp

                              5. uwzględnianie premii, nagród za okresy miesięczne, kwartalne, roczne lub inne,

                                          6. składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy po zmianie wymiaru czasu pracy - przeliczanie składników kwartalnych, rocznych, obliczenie średniego współczynnika
                                              wymiaru czasu pracy.

                              7. zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na wysokość zasiłku,

                              8. składniki wynagrodzenia, których  nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.

                              9. Podstawa wymiaru zasiłku osób delegowanych  za granicę.

                                     II. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu  dobrowolnie gdy:

                                          1. niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego,

                                          2. niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego – ubezpieczony posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia
                                              chorobowego z innego tytułu i przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie przekracza 30 dni,

                                          3. niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego.

                        III Wysokość zasiłku  macierzyńskiego dla osób  pracujących w okresie  urlopu rodzicielskiego.

                        IV Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

                        V. Zaświadczenia lekarskie -zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich oraz ich kontroli .

                             1. wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,

                             2. obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek,

                                         3. dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz przez nieposiadającego profilu płatnika,

                             4. zwolnienie wystawione za okres wsteczny (ZUS ZLA, e-ZLA).

                             5.  kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich ,

                             6.  kontrola zwolnienia lekarskiego  przez lekarza orzecznika ZUS.

                       VI. Korekty pokontrolne w zakresie zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

                       VII Panel dyskusyjny - odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter