Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i wynikające z niego zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe

Data szkolenia
2019-10-18
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 4.10.2019 wynosi 377 PLN
Po 4.10.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Jednostki wykonujące zadania sektora publicznego w tym: administracja samorządowa , jednostki organizacyjne, osoby wykonujące obowiązki Inspektora ochrony danych  oraz  kandydaci do pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych osobowych a także osoby funkcyjne odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Cel:
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione dotychczasowe i aktualne zadania do wykonania i sposób ich realizacji, w tym sposób :

 • opracowania dokumentacji w związku z RODO,
 • prowadzenia sprawdzenia zgodności z RODO,
 • opracowania przez Inspektora wzoru umowy powierzenia,
 • opracowania i wdrożenia rejestru czynności przetwarzania według RODO.

Ponadto, biorąc pod uwagę zakres zmian w przepisach o ochronie danych osobowych   oraz potrzebę dostosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki do zastosowania a także  wzory dokumentów i opracowania , które umożliwią praktyczną realizację zadań wynikających z  RODO. Udział w szkoleniu umożliwi pozyskanie praktycznej wiedzy, która ułatwi dostosowanie w jednostce procedur zgodnie z przepisami. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz wspólnej analizy przygotowanych wzorów dokumentów do dalszego wykorzystania. W 2019 roku weszły  w życie bardzo istotne zmiany w przepisach,  które  należało  zrealizować. Wśród tych zmian pojawiła się nowa  rola inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

Korzyści:
Na szkoleniu odpowiemy na pytania m.in.:

 • Jakie dokumenty i instrukcje należało  opracować w jednostce,
 • Czy i kto ma obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych,
 • Jak przeprowadzić sprawdzenie zgodności z RODO,
 •  Jakie zbiory należy uwzględnić w prowadzonym rejestrze czynności na zbiorach,
 • Jakie obowiązują procedury w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie,
 • Jakie istotne zmiany w przepisach pojawiły się w ostatnim czasie
 • i w związku z tym jakie zadania są  do wykonania  jeszcze w  2019 roku,
 • Jaką stosować metodykę w  analizie  i szacowaniu ryzyka

Prowadzący:
Wieloletni  praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych , autor i  twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej. Stały współpracownik FRDL.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

 

Program szkolenia:

 1. Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Fundamenty dot. ochrony danych osobowych.
 3. Kto i kiedy powinien wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych.
 4. Nowa rola inspektora ochrony danych osobowych .
 5. Alternatywne  rozwiązanie – jeden inspektor dla wielu jednostek.
 6. Status i zakres zadań dla inspektora.
 7. Wybrane definicje zawarte w RODO.
 8. Dane biometryczne jako dane podlegającej szczególnej ochronie.
 9.  Rola organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych.
 10.  Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
 11.  Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.
 12.  Warunki i zasady wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 13.  Prawa osób , których dane dotyczą.
 14.  Brak realizacji obowiązku  informacyjnego  jako ciężkie naruszenie ochrony danych  osobowych.
 15.  Nowe zadanie dla inspektora – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.
 16.  Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.
 17. Wybrane elementy z  ustawy o ochronie danych osobowych .
 18.  Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego .
 19. Krok po kroku -  dokumenty  i instrukcje obowiązujące w jednostce.
 20. Wzór upoważnienia- polecenia  do przetwarzania danych osobowych.
 21. Zasady prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 22. Szacowanie ryzyka – metoda, czynniki mające wpływ na ryzyko, identyfikacja ryzyka – krok po kroku.
 23. Zasady prowadzenia rejestru czynności na zbiorach oraz  rejestru incydentów i zawiadomień o naruszeniu wg. RODO.

 

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter