Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi w trybie specustawy

Data szkolenia
2019-11-13
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.10.2019 wynosi 377 PLN
Po 29.10.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Z powodu technicznej usterki prosimy nie korzystać z elektronicznego formularza  zgłoszeniowego na szkolenie.  

Adresaci:

Pracownicy starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich ustalający odszkodowania, pracownicy urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych (GDDKiA).

Cel i korzyści:

Poznanie i usystematyzowanie procedur administracyjnych w zakresie ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne ze szczególnym uwzględnieniem roli operatów szacunkowych w procesie podejmowania decyzji, w świetle najnowszych orzeczeń. Poznanie warunków zastosowania ugód administracyjnych oraz przekazania ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego.

Prowadzący:

rzeczoznawca majątkowy, pracownik samorządowy - problematyką odszkodowań zajmuje się od ponad 20 lat. Posiada wiedzę i doświadczenie w omawianej tematyce. Na bieżąco śledzi orzeczenia, komentarze i opinie w zakresie postępowań odszkodowawczych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami i obrotu nieruchomościami rolnymi.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1.  Podstawy prawne odszkodowań.

2.  Wszczęcie postępowania. Dokumentacja niezbędna.

3.  Strony postępowania: strony nieznane, kurator spadku, depozyt sądowy.

4.  Odszkodowanie a:

- użytkowanie wieczyste,

- ograniczone prawa rzeczowe,

- hipoteka,

- lasy .

5. Warunki zawarcia ugody administracyjnej.

6. Powołanie biegłego.

7. Analiza przepisów dotyczących wyceny.

8. Protokół z weryfikacji operatu -dopuszczenie dowodu.

9. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego i co dalej?

10. Decyzja

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter