Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy. Należności z tytułu podróży służbowych

Data szkolenia
2019-12-05
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 21.11.2019 wynosi 387 PLN
Po 21.11.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Z powodu technicznej usterki prosimy nie korzystać z elektronicznego formularza  zgłoszeniowego na szkolenie.  

Adresaci:
Pracownicy działów kadr i płac administracji publicznej, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty, pracownicy jednostek kultury itp.

Cel:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami
w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy w oparciu m.in. o studium przypadków.

Korzyści:

 • uniknięcie błędów i kosztów  w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce - w szczególności „trzynastek” (interpretacje własne, orzecznictwo + studium przypadków (rozwiązywanie kazusów);
 • zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne,  PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP);
 • wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych  jednostkach samorządowych;
 • możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie  zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

Prowadzący:
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca, stały współpracownik FRDL.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej („trzynastki”) i inne gratyfikacje roczne (np. w instytucjach kultury).
 • Przesłanki nabycia, wysokość świadczenia, terminy wypłaty, składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek”.
 • Pracownicy uprawnieni do  otrzymania ,, trzynastki”.
 • Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”.
 • Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”.
 • Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,, trzynastek”.
 • Przykłady (kazusy) w zakresie „trzynastek”.
 1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy.
 • Pojęcie i składniki  wynagrodzenia za pracę.
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę.
 • Inne obligatoryjne świadczenia: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawa emerytalno - rentowa, odprawa pośmiertna.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy – problemy praktyczne.
 • Premie – uznaniowa, regulaminowa, nagrody pieniężne.
 • Świadczenia pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Godziny nadliczbowe – problemy z obliczaniem wynagrodzenia lub udzielaniem czasu wolnego.
 • Kształtowanie systemów wynagrodzeń – regulaminy wynagradzania (w tym w jednostkach samorządu terytorialnego).
 • Nienależne świadczenie – dochodzenie roszczeń przez pracodawcę; zakres odpowiedzialności pracownika (np. wyłudzenie świadczeń) i osoby naliczającej świadczenia (np. błąd w naliczeniu).
 1. Należności pieniężne z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
   
 2. Sesja pytań uczestników szkolenia

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter