Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Egzekucja administracyjna po nowelizacji

Data szkolenia
2019-12-04
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 20.11.2019 wynosi 387 PLN
Po 20.11.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Z powodu technicznej usterki prosimy nie korzystać z elektronicznego formularza  zgłoszeniowego na szkolenie.  

Adresaci:

Pracownicy organów administracji publicznej zajmujący się egzekucją administracyjną i czynnościami przedegzekucyjnymi (upomnienia, miękka windykacja) w zakresie podatków oraz niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym

Cel i korzyści:

Przedstawienie postępowania egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian i ich praktycznych konsekwencji – przykłady – wzory -problemy

Prowadzący:

radca prawny, pracownik organu odwoławczego z ponad 10 letnim doświadczeniem orzeczniczym

Czas trwania:

9.00 – 14.00

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

                                               Program:

 1. Egzekucja administracyjna – źródła prawa i charakterystyka.
 2. Podstawowe pojęcia:
  1.  Podmioty (wierzyciel, dłużnik/zobowiązany, dłużnik zajętej wierzytelności).
  2.  Przedmiot (jakie obowiązki podlegają egzekucji administracyjnej – a jakie nie).
 3. Omówienie zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zakres i wejście w życie. 
 4. Zasady egzekucji administracyjnej.
  1. Obowiązek podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
  2. Zasada upominania.
  3. Zasada współdziałania podmiotów prowadzących egzekucję administracyjną.
 5. Postępowanie egzekucyjne a egzekucja administracyjna – rozróżnienie pojęć na tle zmian w u.p.e.a.
 6. Stosowanie KPA w egzekucji administracyjnej.
  1.  Nowe zasady ogólne KPA a postępowanie egzekucyjne.
  2. Doręczenia – w tym doręczenia elektroniczne.
 7. Problem przerwy w biegu terminu przedawnienia zobowiązań w związku z zastosowaniem środków egzekucyjnych.
  1. Zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
  2. Warunki skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia.
 8. Windykacja.
  1. „miękka” –działania informacyjno-przypominające.
   1. Kiedy stosować,
   2. Jakie czynności i jak je podejmować,
  2. „twarda”:
   1. Kiedy stosować,
   2. Czynności i ich konsekwencje.
 9. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela. 
  1. Upomnienia: kiedy wystawić; komu doręczyć? Zawartość upomnienia.
 10. Tytuł wykonawczy:
  1. konstrukcja,
  2. wystawienie,
  3. aktualizacja tytułu wykonawczego.
 11. Rola wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego.
  1.  Nieprzystąpienie organu egzekucyjnego do egzekucji - zażalenie.
  2.  Rozpoznanie środków zaskarżenia:
   1. zarzuty zobowiązanego,
   2. postanowienie wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego (wzór).
  3.  Skarga na przewlekłość organu egzekucyjnego.
 1. Koszty egzekucyjne.
  1. Co składa się na koszty:
   1. opłata manipulacyjna,
   2. opłata egzekucyjna,
   3. opłata za czynności egzekucyjna,
   4. wydatki.
  2. Koszty upomnienia a koszty egzekucyjne.
  3. Tryb rozliczenia kosztów egzekucyjnych.
  4. Umorzenie kosztów egzekucyjnych.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter