Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Utrzymanie obiektów komunalnych i technicznych oraz prowadzenie KOB

Data szkolenia
2020-01-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.01.2020 wynosi 397 PLN
Po 03.01.2020 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Z powodu technicznej usterki prosimy nie korzystać z elektronicznego formularza  zgłoszeniowego na szkolenie.  

Adresaci:

Właściciele i zarządcy wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych niezależnie od ich przeznaczenia.

Cel:

Szkolenie stanowi praktyczny warsztat w zakresie realizacji ustawowych obowiązków właściciela i zarządcy obiektu budowlanego w zakresie utrzymania jego sprawności technicznej i zapewnienia bezpiecznej eksploatacji. Podane zostaną podstawy prawne wykonywania i zakresu obowiązkowych kontroli, oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole. Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe kontrole, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie. Omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy, które należy przenieść do książki obiektu budowlanego. Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż co jak wpisywać do książki obiektu budowlanego. Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

Korzyści:

Zostanie uczestnikom szkolenia omówiona i przybliżona terminologia stosowana w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.

Podane będą dokumenty, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego.

Omówione zostaną obowiązki w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz z podaniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Budowlane.

Wskazana zostanie metodyka dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Omówione zostanie wypełnianie książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem:

- sytuacji nietypowych i nie przewidzianych w książce,

- elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością,

- informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego, a które można pominąć.

Przedstawione będą zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.

Prowadzący:

licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych, oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości. Jeden z głównych trenerów szkoleń projektowych „Profesjonalni urzędnicy – prawo budowalne”.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

                                                      Program:

                                          Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

 • ustawa prawo budowlane
  • definicje
  • zawartość dokumentacji
 • obowiązki właściciela i zarządcy
 • obowiązki w przypadku zagrożeń
 • sankcje karne                 

                                           Moduł II - Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i ustawy O Charakterystyce Energetycznej Budynków:

 1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
  1. elementów budowlanych instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  2. instalacji gazowych i kominowych,
  3. kotłów i instalacji z kotłami,
  4. klimatyzacji
 2. osoby uprawnione do wykonywania kontroli

                                           Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

 1. zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
 2. struktura i zawartość protokołu z kontroli
 3. zasady i zakres kontroli kominiarskiej
 4. zasady i zakres kontroli instalacji gazowej

                                           Moduł IV - Prowadzenie książki obiektu budowlanego

 1. podstawa prawna
 2. cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
 3. warsztaty prowadzenia KOB:
  1. omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej
  2. dokumentowanie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
  3. dokumentowanie robót remontowych i budowlanych.

 

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter