Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Niemieckie pismo gotyckie w aktach stanu cywilnego

Data szkolenia
2020-01-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.01.2020 wynosi 397 PLN
Po 03.01.2020 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Z powodu technicznej usterki prosimy nie korzystać z elektronicznego formularza  zgłoszeniowego na szkolenie.  

Adresaci:

Pracownicy Urzędów Stanu Cywilnego; pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,  zainteresowani zakresem tematycznym.

Cel i korzyści:

 • Uświadomienie i rozwinięcie umiejętności związanych z rozczytywaniem aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim, pisanych gotykiem.
 • Poznanie znaczenia przypisków występujących w poszczególnych aktach stanu cywilnego.
 • Objaśnienie rodzajów wzmianek występujących w aktach.

Prowadzący:

 Absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz  studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu pod kierunkiem „Administracja - Zarządzanie i Organizacja”. Dyplomowana Archiwistka - ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II-go stopnia prowadzony przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku ds. Obsługi Aktów Stanu Cywilnego w Języku Niemieckim w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Uczestniczka kursów neografii niemieckiej prowadzonych przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec  we Wrocławiu.

Czas trwania:

 

9.30 – 14.30

 

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

                                                       Program:

 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
 2. Geneza powstania pisma gotyckiego. Tło historyczne.
 3. Podział i budowa aktów stanu cywilnego. Omówienie konstrukcji aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu. Części stałe aktu stanu cywilnego pisane drukiem.
 4. Akt urodzenia - przykłady osób i instytucji zgłaszających urodzenia.
 5. Znaczenie przypiskówwystępujących wposzczególnych aktach stanu cywilnego. Omówienie na podstawie przykładów: aktu urodzenia – przypisek o urodzeniu matki, małżeństwie rodziców, zgonie osoby, aktu małżeństwa - przypiski o aktach urodzeń dzieci, aktu zgonu - informacja o przyczynie zgonu).
 6. Objaśnienie rodzajów wzmianek występujących w aktach. Omówienie konkretnych przykładów:
 • Akt urodzenia - wzmianka o uznaniu, wzmianka o zawarciu małżeństwa przez rodziców i uznanie dziecka za swoje (przykłady).
 • Akt małżeństwa - wzmianka o rozwodzie (przykłady).
 1. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt a przypiski dotyczące osób zmarłych za granicą (przesyłane zgodnie z art. 1 Konwencji z 4 września 1958 r. o międzynarodowej wymianie informacji z zakresu rejestracji stanu cywilnego).
 2. Godziny urodzeń. Krótkie wprowadzenie i przykłady dla chętnych.
 3. Pytania/dyskusja i zamknięcie spotkania

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter