Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Elektroniczna dokumentacja medyczna, P1 i e-recepta

Data szkolenia
2020-01-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.01.2020 wynosi 407 PLN
Po 03.01.2020 cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Z powodu technicznej usterki prosimy nie korzystać z elektronicznego formularza  zgłoszeniowego na szkolenie.  

Adresaci:

Podmioty działające w sferze ochrony zdrowia; osoby zarządzające podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej); lekarze; pielęgniarki; położne; pracownicy działów statystyki medycznej; sekretarki medyczne; inni pracownicy podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Cel:

Już wkrótce zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (numer z wykazu: MZ 767). A przecież to nie wszystkie istotne nowości. Przede wszystkim do końca tego roku wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą w Polsce mają się zgłosić do systemu P1, by od 8 stycznia 2020 r. zacząć obligatoryjnie wystawiać e-recepty. Powinny się zatem przygotować nie tylko na zmianę treści prowadzonych wpisów, ale również formy dokumentacji medycznej.

Korzyści:

Program szkolenia uwzględnia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Wymienia ono trzy dokumenty, które od początku 2019 roku mają być wystawiane z wykorzystaniem właściwego oprogramowania i opatrzone odpowiednim podpisem. To bardzo ważna zmiana, stanowiąca pierwszy obowiązkowy element EDM w Polsce. Co więcej, wkrótce ten katalog ma się poszerzyć o czwarty dokument, którym stanie się opis badań diagnostycznych.

Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka  Bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Prowadzący:

radca prawny, Wieloletni trener szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1. Podłączenie systemów usługodawców do systemu P1 (nowość!):

2. e-Recepta jako obowiązkowy dokument od 8 stycznia 2020 r. (nowość!):

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

4. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

5. Projekt z dnia 11 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (nowość!):

6. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (nowość!)

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (nowość!):

8. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej

9. Zmiany wynikające z ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”:

10. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie

11. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).

12. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych

13. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy

14. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.

15. Udostępnianie dokumentacji medycznej

16. Zgoda na zabieg medyczny

17. Case study. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter