Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Budżet Obywatelski jako szczególna forma konsultacji

Data szkolenia
2020-02-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.02.2020 wynosi 387 PLN
Po 03.02.2020 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Z powodu technicznej usterki prosimy nie korzystać z elektronicznego formularza  zgłoszeniowego na szkolenie.  

Adresaci:

Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie oraz kompleksową realizację procedury budżetu obywatelskiego, radni, kadra zarządzająca, aktywiści lokalni.

Cel i korzyści:

Omówimy poszczególne etapy budżetu obywatelskiego. Odpowiemy na pytanie, co należy do kompetencji organu stanowiącego, a co do kompetencji organu wykonawczego.  Wskażemy najczęściej popełniane błędy na etapie tworzenia regulaminu i podpowiemy, jak ich uniknąć.

Prowadzący:

Pracownik samorządowy. Osoba współodpowiedzialna za organizację trzech edycji budżetu obywatelskiego, w tym konsultacji w oparciu o art. 5a ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, które obowiązują od nowej kadencji.

Czas trwania:

 

9.30 – 14.30

 

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Czym jest budżet obywatelski?
 2. Budżet obywatelski przed i po nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Elementy uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
 4. Regulamin budżetu obywatelskiego:
  1. zgłaszanie zadań,
  2. weryfikacja zgłoszonych zadań,
  3. procedura odwoławcza,
  4. głosowanie, ustalenie wyników oraz ich publikacja,
  5. realizacja zadań,
  6. kampania informacyjno-promocyjna.
  7. harmonogram
 5. Rozstrzygnięcia organów nadzoru i orzeczenia sądów administracyjnych. Najczęściej popełniane błędy. Jak ich uniknąć?
 6. Dobre praktyki w budżecie obywatelskim.
 7. Przykładowe regulaminy.
 8. Podsumowanie.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter