Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji kodeksu pracy

Data szkolenia
2020-02-21
Miejsce szkolenia
Koszalin, Rada NOT-u, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.02.2020 wynosi 397 PLN
Po 07.02.2020 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.

Cel i korzyści:

Omówione zostaną istotne kwestie dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych. Podczas szkolenia zostanie dokonana analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem, zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę.

Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji; zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy; zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy w 2019 r., w tym obowiązującymi od 7.09.2019 r; możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Prowadzący:

prawnik, ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

                                                      Program:

 1.  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 1. Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze.
 2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność.
 3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym.
 4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne.
 5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne).
 7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 8. Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
 1. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska:
 1. Etapy naboru.
 2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze.
 3. Wymagania formalno-prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO (po 04.05.2019 r.).
 4. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów (przykład).
 5. Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 6. Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych.
 7. Termin składania dokumentów w procedurze naboru.
 8. Treść regulaminu naboru – znaczenie (przykład).
 9. Status i skład komisji ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
 10. Metody i techniki naboru (przykłady).
 11. Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów.
 12. Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji (przykład).
 13. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus).
 14. Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji.
 1. Zatrudnienie pracownika po naborze:
 1. Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.
 2. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp – zmiany w 2019 r.)
 3. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
 4. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych.
 5. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające.
 6. Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi.
 7. Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko.
 8. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.
 9. Reorganizacja urzędu.
 10. Dokumentacja pracownicza, w tym stanowiska PIP i MRPiPS w zakresie zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 11. Zmiany w Kodeksie pracy po 7.09.2019 r.
 12. Świadectwa pracy i ich aktualna treść po zmianach.

 

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter