Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

SZKOLENIE ONLINE: PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE

Data szkolenia
2020-04-01
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 25.03.2020 wynosi 240 PLN
Po 25.03.2020 cena szkolenia wynosi 240 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 

Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami. Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych. 

Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty. Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna. 

Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie. 

Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie. Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

 

SZKOLENIE ONLINE: PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN  W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE

Uwaga! Z powodu usterki technicznej prosimy tymczasowo nie korzystać z elektronicznych formularzy zgłoszeniowych!

OPIS ZAJĘĆ: Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia inwestycji budowlanej w świetle obowiązujących przepisów. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w znowelizowanych przepisach prawa,
 • zakres ustawowych kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • pułapki czyhające na inwestora w procesie budowlanym.
 • Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku zapoznają się z procedurami budowlanymi w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Wyjaśnimy, jakie dokumenty aktualnie będą niezbędne w procesie inwestycyjnym.
 • Omówimy zmiany prawa budowlanego na tle realizacji procesu budowlanego.
 • Wskażemy jak unikać błędów i pułapek wynikających z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego.

PROWADZĄCY: licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych, oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości. Jeden z głównych trenerów szkoleń projektowych „Profesjonalni urzędnicy – prawo budowalne”.

TERMIN I PLAN SZKOLENIA:  1 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA: 240 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, do 25 marca 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

PROGRAM:

Moduł I. Kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym

 • Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle.
 • Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego.
 • Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwacje?

 Moduł II. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

 • Pozwolenie na budowę.
 • Wyznaczanie katalogu stron postępowania ws. pozwolenia na budowę.
 • Które inwestycje musimy poprzedzić uzyskaniem Decyzji Środowiskowej?
 • Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
 • Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
 • Odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych .
 • Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.

 Moduł III. Wznoszenie obiektów budowlanych na podstawie uproszczonych procedur

 • Katalog obiektów realizowanych na zgłoszenie i bez konieczności legalizacji po zmianach prawa budowlanego.
 • Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
 • Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe .

 Moduł IV.  Przebieg procesu budowlanego

 • Rozpoczęcie robót budowlanych.
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
 • Dziennik budowy.
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
  • Inwestor,
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • Projektant,
  • Kierownik budowy (robót).
 • Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć skutki) w nowych przepisach.
 • Elementy umów z uczestnikami procesu budowlanego regulowane przez Prawo Budowlane.
 • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

 Moduł V. Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza

 • Obmiar (inwentaryzacja) powykonawczy.
 • Odbiory sanitarne i przez straż pożarną.

 Moduł VI. Oddanie obiektu do użytkowania

 • Zgłoszenie obiektu do użytkowania.
 • Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
 • Zakres obowiązkowej kontroli.
 • Kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?
 • Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu sankcje.
 • Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy.

 Moduł VII. Samowola budowlana i jej konsekwencje

 • Procedura postępowania ws. samowoli budowlanej.
 • Z jakiej wysokości opłatą legalizacyjną i sankcjami musi liczyć się właściciel?

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter