Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

SZKOLENIE ONLINE: BŁĘDY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH WYŁAPYWANE W TRAKCIE KONTROLI (Z UWZGLĘDNIENIEM ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE)

Data szkolenia
2020-03-27
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 24.03.2020 wynosi 229 PLN
Po 24.03.2020 cena szkolenia wynosi 229 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 

Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami. Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych. 

Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty. Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna. 

Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie. 

Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie. Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

 

SZKOLENIE ONLINE: BŁĘDY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH WYŁAPYWANE W TRAKCIE KONTROLI
(Z UWZGLĘDNIENIEM ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE)

Uwaga! Z powodu usterki technicznej prosimy tymczasowo nie korzystać z elektronicznych formularzy zgłoszeniowych!

CEL SZKOLENIA: Zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania w 2020 roku.

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO: pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, administratorów danych osobowych, osób wykonujących czynności w postępowaniach, członków Komisji Przetargowych lub zespołu do nadzoru realizowanego zamówienia.

PROWADZĄCY: Doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i  beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej.

TERMIN I PLAN SZKOLENIA:  27 marca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA: 229 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, do 24 marca 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

PROGRAM:

I.WPROWADZENIE

 1. Rodzaje nieprawidłowości.
 2. Definicja nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 2 pkt 36) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013:
 • nieprawidłowości, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania,
 • nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wynik postępowania.

II. NEWRALGICZNE BŁĘDY USTALANE W KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Nieprawidłowości związane z ustaleniem wartości zamówienia publicznego i podział zamówienia na części:
 • podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia,
 • zasady agregacji i segregacji zamówień,
 • różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części,
 • podział zamówienia na części,
 • udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp)
 1. Nieprawidłowości związane z opisem przedmiotu zamówienia:
 • zestaw niedopuszczalnych określeń i zwrotów służących do opisu przedmiotu zamówienia publicznego,
 • warunki wystąpienia naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia.
 1. Nieprawidłowości związane z ustaleniem sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
 • warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
 • obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konsorcjów,
 • poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
 1. Nieprawidłowości związane z określaniem kryteriów oceny ofert:
 • kryteria niedopuszczalne,
 • kryteria kosztowe,
 • ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny lub kryterium ceny z wagą pow. 60%,
 • błędy popełniane przy wyborze niekonkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,
 • inne błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

III. KONSEKWENCJE BŁĘDÓW

 1. Nieważność czynności - przykłady.
 2. Nieważność postępowania o zamówienie publiczne – przykłady.
 3. Nieważność umowy o zamówienie publiczne - przykłady.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - przykłady.
 5. Korekty finansowe i zwrot dofinansowania.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter