Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

SZKOLENIE ONLINE: ARKUSZE, CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE, NADZOROWANIE ORAZ INNE NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA

Data szkolenia
2020-03-30
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 25.03.2020 wynosi 229 PLN
Po 25.03.2020 cena szkolenia wynosi 229 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 

Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami. Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych. 

Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty. Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna. 

Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie. 

Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie. Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

 

SZKOLENIE ONLINE: ARKUSZE, CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. 
PLANOWANIE, FINANSOWANIE, NADZOROWANIE ORAZ INNE NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA

Uwaga! Z powodu usterki technicznej prosimy tymczasowo nie korzystać z elektronicznych formularzy zgłoszeniowych!

OPIS ZAJĘĆ: Szczegółowe omówienie przepisów i terminów w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli ze względu na to, że arkusze organizacyjne to najważniejszy i podstawowy dokument okołobudżetowy, który stanowi punkt wyjścia do planowania budżetu szkół.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów szkół i przedszkoli.

PROWADZĄCA: wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 150.000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener: Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS, ośrodków FRDL w całym kraju, Fundacji Polskiej Akademii Nauk (PAN), WOKKiSS w Poznaniu,  WCIES w Warszawie, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, współpracuje z niektórymi RIO i SKO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy, samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

TERMIN I PLAN SZKOLENIA:  30 marca 2020 r., godz. 11.00 – 15.00.

CENA: 229 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl do 25 marca 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

PROGRAM:

 

PROGRAM

1. ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

 • Fundamentalne zasady w organizacji szkoły/przedszkola w powiązaniu z budżetem samorządu- o czym bezwzględnie należy pamiętać i dlaczego arkusz stanowi narzędzie w optymalizowaniu samorządowych wydatków?
 • Zadania statutowe w arkuszu, czyli dlaczego bez znajomości statutu arkusza nie napiszemy i nie zweryfikujemy?
 • RIO, NIK– dlaczego przeglądają arkusze i czego tam szukają?
 • Związki zawodowe, Kurator oświaty, Organ prowadzący- zakres upoważnień, kompetencji i znaczenie dla organizacji szkoły/przedszkola.
 • Kontrola zarządcza w arkuszu- czyli obszary tzw. wysokiego ryzyka w arkuszach. Wymienimy wszystkie i zminimalizujemy potencjalne straty dla budżetu.
 • Planowanie organizacji w arkuszach- weryfikacja przez organy nadzorujące. Gdzie leżą nadmierne wydatki?
 • Konsekwencje zatwierdzonych arkuszy- dla wszystkich stron: FINANSOWE, KADROWE.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach/przedszkolach- nie zawsze więcej znaczy efektywniej.
 • zajęcia indywidualne, rewalidacyjne, inne „dochodzące”.
 • zajęcia wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów- godzina dyrektorska a statutowa. Podstawowe różnice dla budżetów

2. KADRY W OŚWIACIE,  CZAS PRACY NAUCZCIELI, OBOWIĄZKI USTAWOWE, OBOWIĄZKI STATUTOWE.

 • kadra pedagogiczna kierownicza- ustalanie obniżek, przydział godzin, kadencyjność, planowanie w arkuszu,
 • kadra nauczycielska: zatrudnienie bez błędów formalnych, zatrudnienie dające spełnić warunek ustawowy utrzymania średniego wynagrodzenia, „drogie” rozwiązania kadrowe, przydział godzin ponadwymiarowych, prawidłowe rozumienie planowania i wypełniania pensum, dopełnienia, ograniczenia, uzupełnienia, przenoszenia, urlopowania, stany nieczynne, etc.
 • „pełnoetatowcy” i „niepełnoetatowcy”, „ponadwymiarowcy”- na co tu zwracamy szczególnie uwagę?
 • obowiązki  kadry pedagogicznej w ramach 40 godzinnego czasu pracy.
 • inne ważne zmiany, mające wpływ na politykę kadrową dyrektora szkoły, a zatem też na finanse samorządu.

3. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter