Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Świadczenia chorobowe - szkolenie dla zaawansowanych Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Data szkolenia
2017-10-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.10.2017 wynosi 330 PLN
Po 03.10.2017 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Samodzielni księgowi, pracownicy działów kadrowo-płacowych zajmujący się naliczanie, wypłatą i rozliczaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego, doradcy podatkowi oraz pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych

Cel i korzyści:

Aktualizacja wiedzy w zakresie przyznawania, wyliczenia i wypłaty świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian od 2017 r. Uczestnicy nauczą się prawidłowo ustalać podstawę wymiaru zasiłków, omówione zostaną bieżące interpretacje ZUS. Przedstawione zostaną zasady wystawiania zwolnień lekarskich i obowiązków płatnika z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Prowadzący:

Specjalista – praktyk ZUS w zakresie ustalania prawa, wypłaty i rozliczania świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego (chorobowego i wypadkowego), wieloletni wykładowca.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

1.    Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (pracowników) :

 • w sytuacji, gdy zachorowanie powstało w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia,
 • gdy nastąpiła zmiana minimalnego wynagrodzenia,
 • w przypadku uzupełnienia wynagrodzenia stałego lub zmiennego, gdy pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym,
 • wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przyznanych do określonego
 • terminu (np. umowa zlecenie),
 • uwzględnienie premii, nagród za okresy miesięczne, kwartalne, roczne lub inne ,
 • składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy po zmianie wymiaru czasu pracy – przeliczanie  składników kwartalnych, rocznych, obliczenie średniego współczynnika wymiaru czasu pracy.
 • zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na wysokość zasiłku,
 • składniki wynagrodzenia, których  nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku .

2. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu  dobrowolnie gdy:

 • niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego,
 • niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego – ubezpieczony posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu i przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie przekracza 30 dni,
 • niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia  chorobowego.

3. Zaświadczenia lekarskie -zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich.

 • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
 • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
 • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę posiadającego profil płatnika oraz  przez nieposiadającego profilu płatnika,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny (ZUS ZLA, e-ZLA).

4. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:

 • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
 • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego.

5.Panel dyskusyjny - odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter