Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Optymalizacja wydatków w oświacie. Planowanie budżetów na rok 2018 z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisach prawa

Data szkolenia
2017-10-18
Miejsce szkolenia
Koszalin, Rada NOT-u, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.10.2017 wynosi 330 PLN
Po 03.10.2017 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy gmin, powiatów (organów prowadzących), urzędów marszałkowskich, zespoły zarządzające lokalnymi szkołami i placówkami oświatowymi.

Cel i korzyści:

Przygotowanie budżet na oświatę w JST, aby przy zaplanowaniu optymalnych wydatków na zadania oświatowe utrzymać wysoką jakość kształcenia.

Prawidłowe zaplanowanie wydatków w arkuszach organizacyjnych czy aneksach do nich, wynikających ze zmian prawa oświatowego.

Prezentacja  przykładów wielu rozwiązań optymalizujących wydatki na zadania oświatowe, tworzenie planów finansowych JST w oparciu o arkusze organizacyjne, aneksy i subwencję oświatową.

Sporządzenie kalkulatora oświatowego, dzięki któremu uczestnicy szkolenia będą mogli dokonać oceny i weryfikacji własnych wydatków oraz lepiej przygotować się do planowania budżetu na rok 2018

Prowadzący:

Wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawowała nadzór nad przekazywaniem jednostkom niepublicznym dotacji publicznych, kontroluje prawidłowości wydatkowania w siedzibie szkoły na zlecenie gmin. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, zbierająca wysokie oceny od uczestników spotkań, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy“. Wykładowca “AKADEMII WSPÓLNOTY”, fundacji PAN. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami szkoleniowymi oraz z branżowymi wydawnictwami opiniotwórczymi. Odznaczona Medalem KEN.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

I. Konsekwencje dla budżetu zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkoły/placówki:

1. Gdzie są najwyższe koszty w lokalnej oświacie i na co powinien zwrócić uwagę organ prowadzący i dyrektor szkoły?

2. Na co powinna JST wystarczyć subwencja oświatowa?

3. Podstawy planowania budżetów jednostek oświatowych na rok 2018.

4. Wydatki zaplanowane w arkuszach organizacyjnych, zatwierdzone w maju 2017r.- omówienie finansowania zadań obowiązkowych i opcjonalnych.

5. Aneksy do arkuszy organizacyjnych – nowości od 1 września, które trzeba umieścić.

6. Co można jeszcze zmienić aneksem do arkusza, by finansowanie szkół i przedszkoli było optymalne i służyło uczniowi?

7. Omówienie znowelizowanych przepisów prawa na rok 2017/2018 mających wpływ na finansowanie oświaty samorządowej.

II. Planowanie wydatków na 2018r. na kształcenie specjalne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

III. Tworzenie planu finansowego JST w oparciu o arkusze, aneksy i subwencję.

1. Projekty plany finansowe jednostek oświatowych a potrzeby JST:

a) tworzenie rezerw w JST- czemu służą i jakie wydatki obejmują?

b) uwzględnienie wydatków dla oświaty nie samorządowej – II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji krok po kroku.

IV. Omówienie tych najważniejszych propozycji w projekcie ustawy o finansowaniu oświaty oraz Karcie Nauczyciela, które trzeba będzie uwzględnić w planowanym budżecie na 2018.

V. Dyskusja i rozpatrywanie przykładów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

 

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter